Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Adventné obdobie

Adventné obdobie má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Z týchto dvoch dôvodov Adventné obdobie je časom nábožného a radostného očakávania. (VSLR 39)

Nedeľné adventné čítanie Čítania z evanjelia majú osobitnú črtu: vzťahujú sa na Pánov príchod na konci čias (prvá nedeľa), na Jána Krstiteľa (druhá a tretia nedeľa) a na udalosti, ktoré bezprostredne pripravovali na Narodenie Pána (štvrtá nedeľa). Čítania zo Starého zákona tvoria proroctvá o Mesiášovi a o mesiášskych časoch; sú zväčša z Knihy proroka Izaiáša. Čítania z Apoštola obsahujú povzbudenia a ohlasovania podľa rozličných známok tohto obdobia. (Všeobecné smernice Lekcionára, č. 93).

Votívne omše v advente

Do 16. decembra možno brať: Votívne omše alebo omše za rozličné potreby, ak to duchovný správca alebo celebrujúci kňaz uzná za ozaj potrebné alebo pastoračne užitočné, a to za účasti ľudu (nie však v nedele, sviatky a slávnosti).

Čítať ďalej...

Slávenie manželstva v Advente

Ak sa manželstvo uzatvára v Adventnom období, farár má vyzvať novomanželov, aby brali ohľad na osobitný ráz tohto liturgického obdobia.

Omšový formulár Za ženícha a nevestu však nemožno brať v adventné nedele ani na slávnosti.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.