Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pôst a pôstne obdobie

Pôstne obdobie je zamerané na Veľkú noc; veď pôstna liturgia pripravuje na slávenie veľkonočného tajomstva jednak katechumenov rozličnými stupňami uvádzania do kresťanského života, jednak veriacich tým, že im pripomína krst, ktorý prijali, a pobáda ich na pokánie (VSLR, 27).

Krížová cesta birmovancov 17

 Trojjediný Bože, ďakujeme ti za túto chvíľu, že sme sem mohli prísť a že môžeme Tvojho Syna a nášho veľkého brata Ježiša sprevádzať na ceste s krížom...

Čítať ďalej...

Krížová cesta

Počas celého tohto obdobia sa veľmi odporúča živšia a bohatšia účasť na liturgii, ako aj na pobožnosti krížovej cesty.

Čítať ďalej...

Kvetná nedeľa

Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.