Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

17:30 - Pobožnosť za deti  (modlia sa chlapci)

Utorok

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

17:00 - Pobožnosť k Panne Márii

Streda

Sv. Štefana Uhorského

17:30 - Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

17:00 - Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Sv. Heleny, ľub. spomienka

20:00 - 21:30 - Chvály pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou

Sobota

Sv. Jána Eudes, kňaza, ľub. spomienka

Nedeľa:

20. nedeľa v cezročnom období - Hodová slávnosť


SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

V utorok  je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, patrónky farského kostola i celej našej farnosti. Máme povinnosť zúčastniť sa na svätej omši.

Rozpis svätých omší:

Turzovka –7:00 a 18:00

Dlhá – 15:00

Turkov – 16:00

 

POBOŽNOSŤ K PANNE MÁRII

Denné centrum seniorov v Turzovke so skupinkou Konvalinka pripravilo k sviatku Nanebovzatej Panny Márie dňa 15. 8. v kostole pobožnosť so začiatkom o 17:00 hodine. Touto pobožnosťou chceme patrónke nášho kostola vzdať mimoriadnu úctu a vďaku. Prosíme preto i ostatných farníkov, aby sa tejto pobožnosti zúčastnili a svojím spevom a modlitbou tiež preukázali vďaku a úctu Nanebovzatej Panne Márii.

 

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

Na budúcu nedeľu sú v našej farnosti hody. Pri svätých omšiach bude výročná hodová ofera. Srdečná vďaka za vaše milodary. Povzbudzujeme vás, aby ste sa na hody pripravili dobrou svätou spoveďou. Sme vám k dispozícii pred i počas sv. omší.

 

BRIGÁDA

Pri príležitosti hodov vás pozývame na brigádu, ktorá bude zajtra o 8:30. Dáme do poriadku okolie kostola a fary. Vďaka za vašu ochotu pomôcť.

 

AKCIA PRE DETI A MLÁDEŽ

V stredu 16. 8. pozývame deti a mládež na púť ku kaplnke v Hlinenom U Blažkov. Bude aj opekačka. Stretneme sa pri fare o 9:30. V prípade nepriaznivého počasia akcia nebude.

 

STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV

Vo štvrtok 17. 8. o 19:00 hod. bude stretnutie rodičov birmovancov v kostole. Účasť je nutná.

 

FARSKÁ PÚŤ

Púť na Velehrad a Hostýn 22. 8. je už obsadená. Info pre pútnikov bude na budúcu nedeľu pri sv. omšiach.

 

DARY NA KOSTOL A POĎAKOVANIE

Na kostol obetovali: Bohu známi manželia 100 €.

Ďakujeme tým, ktorí sa zúčastnili na brigáde v sobotu. Čistili sme dlažbu pred kostolom a farou. Nech Pán odmení vašu angažovanosť vo farnosti, modlitby a obete.

 

OHLÁŠKY

Rímskokatolícky farský úrad Turzovka oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 19. augusta 2017 v našej farnosti uzavrieť:

 

Roland Šmahajčík

syn Jána a Heleny r. Barčákovej

bytom Turzovka - Stred 334

Ing. Edita Bogáňová

dcéra Jozefa a Eleny r. Turákovej

bytom Turzovka - Stred 272

 

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade.

 

Prajeme vám príjemný čas dovoleniek a prázdnin.

 
Prihlásiť

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.