Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

3. veľkonočná nedeľa

 

kalendár a program na tento týždeň
Pondelok Sv. Jozefa, robotníka, 17:45 májová pobožnosť
Utorok Sv. Atanáza. biskupa a učiteľa Cirkvi, 17:45 májová pobožnosť
Streda Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, 17:45 májová pobožnosť, po sv. omši Lectio Divina
Štvrtok 17:00 Mariánske večeradlo, 17:45 májová pobožnosť, po večernej sv. omši adorácia
Piatok Prvopiatková adorácia o 16:30, 17:45 pobožnosť za birmovancov
Sobota 17:45 májová pobožnosť, po večernej sv. omši adorácia do 21:30. 
Nedeľa Nedeľa Dobrého pastiera, zbierka na seminár

Spovedanie a sv. omše k prvému piatku

Turzovka: Vo farskom kostole spovedáme minimálne pol hodiny pred svätými omšami. Chorých v domácnostiach v piatok.

Dlhá: V pondelok spovedáme v domácnostiach o 12:00, v piatok v kostole o 14:30, sv. omša o 15:00.

Turkov: V piatok spovedáme o 15:30. Sv. omša o 16:00. 

Týždeň modlitieb

Nasledujúci týždeň sa modlíme a prinášame obete za duchovné povolania. Na tento úmysel sa modlíme pri všetkých pobožnostiach. 

Májová pobožnosť

V mariánskom mesiaci - máji sa modlíme Loretánske litánie. Budeme sa modliť zvlášť za prvoprijímajúce deti. Na túto pobožnosť pozývame aj ich rodičov a krstných rodičov.

V nedeľu bude pobožnosť pri kaplnkách. Budúcu nedeľu o 15:00 sa budeme modliť pri kaplnke u Blažkov v Hlinenom. Ďalšiu nedeľu pri kaplnke u Kubačkov v Hlinenom.

Púť deti do Rajeckej lesnej

Ešte môžete v sakristii prihlásiť deti na Misijnú púť, ktorá bude 13. mája.   

Práce deti

Ďakujeme všetkým deťom, ktoré namaľovali svoje videnie Veľkej noci. Vyzývame tretiakov, aby stvárnili: Moje prvé sv. prijímanie.

Dary na kostol

Na kostol obetovali:  farníčka 50 €.

Za všetky Vaše milodary, duchovné i materiálne vám úprimne ďakujeme.

2. veľkonočná nedeľa

Zbierka pri Božom hrobe odoslaná na Biskupský úrad bola:  1346,76 €. Je to aj na údržbu Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme.

kalendár a program na tento týždeň
Pondelok 6:15 pobožnosť členov Misijného združenia, 17:15 pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)
Utorok Sviatok sv. Marka, 17:15 pobožnosť za rodiny
Streda 17:15 pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá), po sv. omši Lectio Divina
Štvrtok 17:00 Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia
Piatok 17:15 pobožnosť za birmovancov
Sobota Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa

Výročná farská poklona

Dnes máme farskú poklonu. Sviatosť oltárna bude vyložená: 8:00 – 10:00, potom od 12:00. O 14:45 bude odprosujúca pobožnosť, korunka k Božiemu milosrdenstvu a záverečné požehnanie. 

Púť detí

Pozývame deti na púť do Rajeckej Lesnej 13.5.2017. Záväzne sa môžete prihlásiť v sakristii. Presný odchod autobusu ešte upresníme. Cena je 3€. S deťmi pôjdu aj animátori, takže rodičia ich môžu pustiť samé.

Dary na kostol 

Na kostol obetovali: Z pohrebu Jána Kavaleka 50 €, z pohrebu Jozefy Višinskej 50 €, z pohrebu Heleny Rapušakovej 100 €.

Za všetky Vaše milodary, duchovné i materiálne vám úprimne ďakujeme

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.