Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

12. nedeľa c cezročnom období

Kalendár a program na tento týždeň
Pondelok  17:15 pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)
Utorok   17:15 pobožnosť za rodiny
Streda Sv. Irenej, biskup a mučeník, 17:15 pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá), po večernej sv. omši Lectio Divina
Štvrtok Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, 17:00 mariánske večeradlo
Piatok 17:15 pobožnosť za birmovancov, 18:00 Te Deum - poďakovanie za uplynulý školský rok
Sobota  
Nedeľa 13. nedeľa v ceročnom období

Slávnosť Petra a Pavla  

Vo štvrtok je Slávnosť sv. Petra a Pavla s povinnosťou svätenia! Účasti na sv. omši zadosťučiníte buď v deň slávnosti, alebo na vigilnej večernej sv. omši v stredu o 18:00.

Sv. omše: Dlhá – 15:00, Turkov –16:00, Turzovka – 7:00, 18:00

Bude Zbierka na Dobročinné účely Svätého Otca. 

Zbierka pomôcok

Z iniciatívy Diecéznej charity je do 31. augusta 2017 8. ročník zbierky školských pomôcok, ktorá pomáha znevýhodneným školákom na Slovensku. Darovať je možné nové i použité, no stále funkčné, perá, zošity, pravítka, fixky, peračníky, školské tašky a všetko to, čo deti v škole môžu pri štúdiu využiť. 

Farský deň

V sobotu od 10:00 do 16:00 budeme mať v Športovom areáli v Závodí druhý ročník farského dňa. Všetci ste pozvaní.

Prvosobotná adorácia

V sobotu po večernej sv. omši bude vyložená Sviatosť oltárna do 21:30. Od 20:00 sú chvály.  

Odchod do penzie

Dňa 14. marca tohto roku som požiadal pána biskupa  o uvoľnenie  z úradu farára Farnosti Turzovka. Pán biskup vyhovel žiadosti 7. apríla 2017 a za nového farára vymenoval PhDr. Jána Vrbatu, toho času farára v Snežnici.  

Dary kostol

Na kostol obetovali: Z pohrebu Jána Dlhopolčeka 50 €

Za všetky Vaše milodary, duchovné i materiálne Vám úprimne ďakujeme.

 

 

 

11. nedeľa v cezročnom období

Kalendár a program na tento týždeň
Pondelok  17:15 pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)
Utorok   17:15 pobožnosť za rodiny
Streda Sv. Alojz Gonzága, rehoľník, 17:15 pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá), po sv. omši Lectio Divina
Štvrtok 17:00 mariánske večeradlo
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Nedeľa 12. nedeľa v ceročnom období

Mesiac Božského Srdca 

Mesiac jún je zasvätený úcte Božského Srdca Ježišovho. Po pobožnostiach sa modlíme litánie k Božskému srdcu. Odporúčame i v rodinách. 

Farský deň

Dajte si do svojho kalendára druhý ročník Farského dňa, ktorý bude 1. júla. 

Dary kostol 

Na kostol obetovali: farníčka 100 €, z krstu Róberta Bielčika 140 €, z krstu Jána Veličku 50 €,

Za všetky Vaše milodary, duchovné i materiálne Vám úprimne ďakujeme.

 

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.