Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

7. nedeľa v cezročnom období

kalendár a program na tento týždeň
Pondelok 6:15 pobožnosť misijného združenia Ducha sv.17:15 pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)
Utorok 17:15 pobožnosť za rodiny
Streda Katedra sv. Petra, 17:15 pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá), po sv. omši Lectio Divina
Štvrtok Sv. polykarp, biskup a mučeník, 17:00 Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia
Piatok  17:15 pobožnosť z birmovancov
Sobota  Preblahoslavenej Panny v sobotu
Nedeľa 7. nedeľa v cezročnom období

Zasadanie farskej rady

Budúcu nedeľu o 17:00 bude zasadanie farskej pastoračnej i ekonomickej rady. 

Krížové cesty

Od prvej pôstnej nedele (5.3.) budú aj tento rok v nedeľu krížové cesty. Už si ich začnite pripravovať a organizovať po skupinách, prípadne katechéti po triedach. V piatky – i Veľký piatok – sa budú modliť birmovanci. 

Dary na kostol

Na kostol obetovali: Farníčka 50 €,  z krstu Martina Baraneka 20 €,

Za všetky vaše milodary, ako aj duchovné dary (modlitby a obete) vám úprimne ďakujeme.

6. nedeľa v cezročnom období

kalendár a program na tento týždeň
Pondelok 17:15 pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)
Utorok Sv. Cyrila a Metoda, hlavných patrónov našej diecézy, 17:15 pobožnosť za rodiny
Streda 17:15 pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá), po sv. omši Lectio Divina
Štvrtok 17:00 Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia
Piatok  17:15 pobožnosť z birmovancov
Sobota  Preblahoslavenej Panny v sobotu
Nedeľa 7. nedeľa v cezročnom období

Chvály

V piatok od 20:00 do 21:30 sú pravidelné chvály. 

Dary na kostol 

Na kostol obetovali: farníci 10 €, 15 a 100 €, z pohrebov: Antona Miníka 20 €, Márie Staníkovej 100 €, Pavla Dorociaka 50 €, Pavla Šedivého 30 €, Veroniky Marcovej 70 €, Anny Hnidkovej 50 €, Pavla Skýbu 50 €,  rodina 30,  

Za všetky vaše milodary, ako aj duchovné dary (modlitby a obete) vám úprimne ďakujeme.

Osobitne ďakujem tým rodinám, ktoré včera – v Deň chorých - priviezli svojich starých a nemocných a umožnili im tak návštevu kostola a vyslúženie pomazania chorých.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.