Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok - 

Sv. Gála, kňaza, ľub. spomienka

6:15 – Pobožnosť k Duchu Svätému za misie a misionárov

7:00 – Svätá omša za členov Misijného združenia Ducha Svätého

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok - 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda - 

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

17:15 - Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok - 

Sv. Pavla z Kríža, kňaza

17:00 - Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok - 

20:00 – 21:30 Chvály s duchovnou obnovou

Sobota - 

Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa - 

29. nedeľa v Cezročnom období


Ružencová pobožnosť pri kaplnke

Dnes o 14:00 hod. sa budeme modliť  ruženec pri kaplnke U Štefánkov. Na budúcu nedeľu o 14:00 hod. sa budeme modliť posvätný ruženec pri kaplnke v Hlinenom U Blažkov.

 

Milión detí sa modlí ruženec.

Dňa 18. októbra sa Slovensko zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, aby deti predovšetkým modlitbou bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Didaktické materiály a informácie k iniciatíve nájdete na webovej stránke www.miliondeti.sk.  Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."  Aj v duchu týchto slov pozývame všetky deti, aby sa v mesiaci október v kostole modlili posvätný ruženec. Vždy po modlitbe nech sa zapíšu v sakristii. Na konci mesiaca bude ich úsilie odmenené.

 

Zbierka na misie

Na budúcu nedeľu budeme sláviť 91. Svetový deň misií. Pri tejto príležitosti sa po svätých omšiach uskutoční zbierka na misie.    

 

Dary na kostol a poďakovanie

Na kazateľnicu obetovali: päť Bohu známych darcov spolu 320€. Nech Pán odmení vaše milodary na kostol, angažovanosť vo farnosti, modlitby a obety.

 

Ohlášky

Oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 21. 10. 2017 v našej farnosti uzavrieť:

Štefan Červenec, syn Jozefa a Anny r. Skybíkovej, bytom Turzovka, Stred a Jana Michalisková, dcéra Milana a Anny r. Staníkovej, bytom Turzovka, Predmier.

Prípadné manželské prekážky nahláste na farskom úrade.  
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.