Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností    

Pondelok

Sv. Ponciána, pápeža, a Hipolita, kňaza, mučeníkov, ľub. spomienka

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

Sv. Štefana Uhorského, ľub. spomienka

17:00 – Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

20:00 – 21:30 chvály pred vystavenou Sviatosťou oltárnou

Sobota

Sv. Heleny, ľub. spomienka

Nedeľa

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Hora Živčáková

V rámci letných prázdnin organizujeme v pondelok 13.8., čiže zajtra výlet pre deti na Horu Živčáková. Stretneme sa na parkovisku na Vyšnom Konci o 9:00 hod. Treba si so sebou vziať jedlo (opekať nebudeme) a dostatočné množstvo vody. Tešíme sa na pekné zážitky.

 

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

V stredu  je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, patrónky farského kostola i celej našej farnosti. Máme povinnosť zúčastniť sa na svätej omši. Rozpis bohoslužieb: Turzovka –7:00 a 18:00; Dlhá – 15:00; Turkov – 16:00. Už v utorok večer o 18:00 hod. bude slávená sv. omša s platnosťou na tento sviatok.

 

Hodová slávnosť

Na budúcu nedeľu sú v našej farnosti hody. Pri svätých omšiach bude výročná hodová ofera. Srdečná vďaka za vaše milodary. Povzbudzujeme vás, aby ste sa na hody pripravili dobrou svätou spoveďou. Sme vám k dispozícii pred svätými omšami.

 

Cyklotúra

Aj v tomto týždni vás pozývame na cyklotúru. Stretneme sa v stredu  pred farou o 9:30 hod.

 

Vysoké Tatry – Štrbské Pleso a Popradské Pleso

Koncom augusta v utorok 28.8. organizujeme do Vysokých Tatier na Popradské Pleso turistický výlet pre deti a mládež. Keďže je z Turzovky komplikované vlakové spojenie, pôjdeme autobusom. Cena za dopravu je 10€. Prosíme rodičov, aby prihlásili svoje deti v sakristii. S deťmi môžu ísť aj rodičia.

 

Dary na kostol

Na kostol ste obetovali: z prvonedeľnej zbierky – Turzovka 649,24€, Turkov 29,70€, Dlhá 56,60€. Pri príležitosti výročia manželstva na kazateľnicu obetovala rodina Veličková 100€. Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.

 

Ohlášky

Dňa 18.8.2018 chcú uzatvoriť manželstvo Štefan Slezák, ktorý pochádza z Farnosti Korňa a Denisa Bajáková, ktorá pochádza z Farnosti Turzovka, bytom Dlhá nad Kysucou.

Ďalej dňa 18.8.2018 chcú uzatvoriť manželstvo Ján Kyjanica a Veronika Fujáková, ktorí pochádzajú z Farnosti Turzovka.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.