Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

3. nedeľa v cezročnom období

kalendár a program na tento týždeň
Pondelok 17:15 pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)
Utorok Sv. Františka Saleského, biskupa, 17:15 pobožnosť za rodiny
Streda Obrátenie sv. Pavla,17:15 pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá), po večernej sv. omši Lectio Divina
Štvrtok Sv. Timoteja a Tita, biskupov, 17:00 Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia
Piatok 17:15 pobožnosť za birmovancov
Sobota Sv. Tomáša Akvinského, kňaza
Nedeľa 4. nedeľa v cezročnom období

Týždeň modlitieb za jednotu 

V stredu končí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Modlitby detí 

Pred večernými sv. omšami sa v pondelok zvyknú modliť ruženec chlapci – nielen miništranti, v stredu dievčatá. Pozývame deti, a nielen ich.

Deti chceme tým učiť modlitbe a aby prišli nielen vtedy, keď čítajú do mikrofónu. To by sme ich naučili iba predvádzaniu sa, a nie vzťahu k modlitbe a tým k Bohu. 

Dary na kostol 

Na kostol obetovali farníci: farníčky 100, 20, 50 a 10 € na kazateľňu farník 200 €, z posviacky bytu 2 x 10 €, z pohrebu Ondreja Polku  100 €, z pohrebu Jozefa Šutaríka 30 €, z krstov 60 €.

Za všetky Vaše milodary, duchovné i materiálne Vám úprimne ďakujeme.

 

2. nedeľa v cezročnom období

 

kalendár a program na tento týždeň
Pondelok 17:15 pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)
Utorok 17:15 pobožnosť za rodiny
Streda 17:15 pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá), po večernej sv. omši Lectio Divina
Štvrtok 17:00 Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia
Piatok 17:15 pobožnosť za birmovancov
Sobota Sv. Agnesy, panny a mučeníce
Nedeľa 3. nedeľa v cezročnom období

Týždeň modlitieb za jednotu 

V stredu začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslite na tento úmysel vo svojich modlitbách a obetiach. 

Chvály 

V piatok od 20:00 do 21:00 sú chvály.

Štúdium teológie pre kandidátov kňazstva 

Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, môžu sa formou prihlášky uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a zároveň na 6-ročné denné štúdium študijného odboru katolícka teológia, ktorý je určený kandidátom kňazstva.

Podmienky prijatia do kňazského seminára a na štúdium katolíckej teológie:

  • stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • bezúhonný mravný život 

Púť do Lisieux 

Farnosť Zákopčie organizuje púť k sv. Terezke. Majú ešte pár miest voľných. Záujemci všimnite si program a kontakt na nástenke. 

Farský ples

Už na budúcu sobotu máme farský ples. Ešte do utorka si môžete v predajni obuvi Ivett styll .

Dary na kostol 

Na kostol obetovali: Farník  50 €, farníčka 15 €, 50 €, z pohrebu Terézie Bosákovej 100 €, Antona Bogáňa 50 €, jubilujúci manželia 100 €,

Za všetky Vaše milodary, duchovné i materiálne Vám úprimne ďakujeme. Tento týždeň ďakujeme osobitne deťom  a vychovávateľom Domu sv. Jozefa za odloženie Betlehema.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.