Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 40, 1-11, Mt 18,12-14  

Najstaršia zachovaná soška s kresťanskou tematikou je Dobrý pastier.

Čítať ďalej...

Iz 30, 19-21. 23-26, Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

    Pripravujeme sa na prežívanie Vianoc, ktoré nás privedú k sláveniu začiatku spásy – Pánovmu narodeniu. Toto adventné obdobie Cirkev ponúka veriacim ako príhodný čas na zamyslenie sa nad dielom spásy. Spásny plán nebeského Otca sa uskutočnil v slobodnom a úplnom darovaní sa jednorodeného Syna ľuďom, ktorý svoj život začína dobrovoľne obetovať za spásu sveta. Aby zdôraznil veľkosť takéhoto daru z lásky, Vykupiteľ ešte dodáva: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov” (Jn 15, 13).

Čítať ďalej...

 Niet človeka na svete, kto by nemal nejakú chorobu. Či už bola vážna alebo nie, máme s ňou veľa skúsenosti. Uvažovali sme ale už nad tým, prečo Boh dopustil aj tie najnepríjemnejšie chvíle, z akého dôvodu je choroba, čo z toho všetkého pre nás vyplýva?

Čítať ďalej...

O živote sv. Jána Damascénskeho nevieme toho veľa. Narodil sa okolo roku 650 v Damasku, ktorý bol vtedy centrom politickej, svetskej aj duchovnej sféry. Jeho rodičia boli bohatí kresťania. Otec bol veľmi dobročinný. Pomáhal chudobným a vykupoval zajatých. Hoci bol kresťan, zaujímal významné miesto na dvore mohamedánskeho kalifa.

Čítať ďalej...

Svätý František Xaverský patril medzi prvých spoločníkov sv. Ignáca Loyolského, a tým aj medzi zakladajúcich členov jezuitskej rehole. So sv. Ignácom ho spájal tiež etnický pôvod; obidvaja boli totiž Baskovia. No ich životné osudy sa nestretli v rodnej krajine pod Pyrenejami, ale až na univerzitnej pôde v Paríži.

Čítať ďalej...

Iz 11, 1-10, Lk 10, 21-24

 Máte skúsenosť s tým, že skromní ľudia sú úspešní? Asi nie v médiách, biznise... Tam sú vpredu skôr tí čo majú ostré lakte...

Čítať ďalej...

Iz 2, 1-5, Mt 8, 5-11

 Advent – čo vám napadne?

Veniec, predvianočný zhon, ochladenie, vianočná  reklama...

Čítať ďalej...

Zjv 20, 1-4. 11 – 21, 2, Lk 21, 29-33    

Svetoznámy fyzik Albert Einstein ako 37-ročný po úmornej desaťročnej práci v roku l916 dokončil svoju teóriu relativity. Mal o nej v aule zurišskej vysokej vojenskej technickej školy prednášku. Vtedy ešte nikto nechápal (možno ani dnes) jeho teóriu relativity.

Čítať ďalej...

Dnes sa často hovorí o budúcnosti sveta. Existujú vízie smutné, tragické a apokalyptické. Podľa nich svet speje k morálnej, ekologickej a kozmickej katastrofe. Optimistickejšie názory hovoria, že ešte nie je neskoro. Ešte sa môže ľudstvo zachrániť.

Čítať ďalej...

Lk 21, 12- 19

 Ľudia dokážu prinášať veľké obety pre najrôznejšie skutočnosti. Najčastejšie prinášajú veľké obety, aby niečo vlastnili, alebo aby niečo vo svete znamenali.

Čítať ďalej...

Od vrcholného stredoveku sv. Katarína Alexandrijská patrila medzi najuctievanejšie svätice a viaceré iné svätice odvodzovali od nej svoje meno (Katarína Sienská, Katarína Švédska a i.). Avšak historici neposkytujú o nej spoľahlivé údaje. Jej najstaršie zachované (grécke) životopisy pochádzajú až zo 6. storočia a odvtedy až do 11. storočia priberali stále viac legendárnych prvkov.

Čítať ďalej...

Dňa 19. júna 1988 sa zoznam svätých katolíckej cirkvi rozšíril o veľkú skupinu 117 vietnamských mučeníkov, ktorým pápež Ján Pavol II. priznal titul a úctu svätých. Neskôr boli títo svätci zaradení do všeobecného liturgického kalendára Cirkvi na deň 24. novembra.

Čítať ďalej...

Tento sviatok vznikol na kresťanskom Východe a opiera sa o novozákonný apokryfný spis nazývaný Jakubovo prvoevanjelium (lat. Protoevangelium Jacobi).

Čítať ďalej...

Zjv 5, 1-10, Lk 19, 41-44

  Včera som hovoril o tom, že zakladateľ kresťanstva Ježiš Kristu však vôbec nebol mimo života. Aj preto, že Ježiš bol komplexnou osobnosťou. A osobnosti nemôže chýbať cit.    

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.