Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Sam 15, 16-23, Mk 2, 18-22

V 3  hlave knihy Kazateľ, veršoch 2-8 čítame:

Čítať ďalej...

1 Sam 8, 4-7. 10-22a, Mk 2, 1-12

Pred časom sa v duchovnej literatúre dosť hovorilo o asertivite.

Čítať ďalej...

1 Sam 3, 1-10. 19-20, Mk 1, 29-39

História povolania Samuela, ktorú prináša dnešná perikopa, je časťou väčšieho celku (3, 1-21), ktorý je vlastne súdom nad Hélim a jeho domom, súdom veľmi tvrdým.

Čítať ďalej...

1 Sam 1, 9-20, Mk 1, 21b-28

Opitý človek:

Čítať ďalej...

1 Sam 1, 1-8 Mk 1,14-20

V ostatnom čase sa musí Európa, teda i my, konfrontovať s Mohamedánmi.

Čítať ďalej...

1 Jn 3, 11-21, Jn 1, 43-51 

Čo ste počuli (zapamätali si) ako prvé z evanjelia vôbec?

Čítať ďalej...

1 Jn 3, 7-10, Jn 1, 35-42

Ľudia dneška majú problém uveriť, presnejšie prijať dve skutočnosti: Zatratenie a Zlého ducha.

Čítať ďalej...

Flp 2, 1-11,  Lk 2, 21-24 

Prišiel za pápežom šéf kokakoly a prosil ho, aby v Otčenáši miesto chleba prosili o kokakolu.

Čítať ďalej...

Bazil sa narodil roku 330 v kresťanskej rodine v Cézarei v Kapadócii.

Čítať ďalej...

1 Jn 2, 12-17, Lk 2, 36-40

Včera sa ma jedna pani pýta: Ako je to s rovnosťou žien v Novom zákone? Lebo v Starom je to všelijako, len nie prijateľné!

Čítať ďalej...

1 Jn 2, 3-11, Lk 2, 22-35

Osvietenie – pojem, ktorý sa čiastočne používa v umení (inšpirácia, tvorivosť?), viac v náboženstve.

Čítať ďalej...

Píše nám o nich evanjelista Matúš v 2. hlave svojho Evanjelia.

Čítať ďalej...

Svätý apoštol a evanjelista Ján patril medzi najvýznamnejších apoštolov, medzi oporné stĺpy prvotnej Cirkvi, ako sa vyjadril apoštol Pavol v Liste Galaťanom (por. Gal 2,9).

Čítať ďalej...

Mal 3, 1-4. 23-24, Lk 1, 57-66

Veľkosť a malosť človeka!

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.