Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 52,13 - 53,12, Žid 4,14-16. 5,7-9, Jn 18,1-19,42

Farníčka, účastníčka včerajšej slávnosti Zeleného štvrtka: Keď odniesli Eucharistiu z do bočnej kaplnky, zhasli „večné svetlo“ a svätostánok ostal otvorený, ostalo v kostole nejako prázdno.

V dnešný deň zostávajú bohostánky kostolov prázdne a v centre kostola sa po obradoch vypína obnažený kríž. Nie je to prázdnota, ale určitý chlad bolesti. Pripomína nám obetu Ježiša Krista až na smrť. Je to prejav zvláštnej lásky. Totálnej a ozajstnej. Namieste je otázka: Čo je láska? Odkiaľ prichádza? Kde sa rodí?

V našom západnom myslení sa pokúšame stále hľadať pravdu pomocou sylogizmus. V tomto prípade by to mali byť: Príčina – pôsobenie – dôsledok.

Príčina

Čo je príčinou božej lásky – konkrétne Ježišovej obety až na smrť? V tomto prípade sa nedá takto zmýšľať. Božia láska nemá príčiny. Jednoducho sa stane.

Nie je ľahké povedať niečo viac o láske iba to, že miluje bez príčiny. Chýba spôsob, ako to povedať, ako to vysvetliť. Toto tajomstvo Boha, ktorý miluje bez predchádzajúcej príčiny je oveľa väčšie, ako môžeme čokoľvek o ňom povedať.

Pôsobenie

Ako pôsobila Ježišova láska? Kade chodil dobre robil. O tom hovorí evanjelium.

Pôsobila vďaka Kristovej poslušnosti. A vôľa Otca je zachrániť svet pred hriechom. Kristus sa stal „poslušným baránkom Božím, ktorý sníma hriechy sveta.“

Tento okamih vytvorenie miesta z poslušnosti vôli Otca, toto je signál a správa, že práve teraz začína pravá viera: „Skutočne, práve s týmto aktom začína a končí Božia láska, tá skutočná božia láska, nepochopiteľná na nepredstaviteľná. Toto je skutočné pohoršenie – teda byť neschopný vedome rozriešiť motív Božej lásky, a na druhej strane nemožnosť zaprieť nutnosť a naliehavosť veriť v nič iné ako práve takúto lásku.“

Dôsledok

Práve takúto skúsenosť lásky prežívali kresťania v časoch Rímskeho impéria, keď poukazovali na rozdiel v chápaní lásky vzhľadom na svet pohanov. Kresťanstvo si získalo obdiv ľudu vďaka svedectvu o Bohu, ktorý je Bohom lásky a to ešte aj voči nepriateľom. On samotný je prameň lásky, pretože Boh kresťanov miluje tak dobrých ako aj zlých. On odovzdal svojho Syna do rúk ľudí.

Ukrižovaný je dramatické znamenie lásky Boha! Prvá vec čo musí udrieť do očí nekresťanom v našej kresťanskej viere je fakt, že je veľmi odvážna. Je to všetko naozaj veľmi odvážne krásne, aby to bola pravda: tajomstvo Boha zjaveného ako absolútna láska, ktorý sa znižuje umývať nohy, ba dokonca zo svojich stvorení berie na seba všetku tú škaredosť viny, všetku nenávisť, ktorá sa proti nemu vzápätí rodí, všetky zúrivosti a neveru ktorá je vrhnutá proti nemu. A on to všetko berie na seba z lásky, aby ospravodlivil pred sebou samým a pred svetom svoje stvorenie. Toto je skutočne príliš veľa dobroty! Nie je ľahké povedať niečo viac o láske. Chýba spôsob, ako to povedať, ako to vysvetliť...

Takže, kostol neostal prázdny. Nie je to dnes Zmŕtvychvstalý v Eucharistii, ale umučený Ježiš na kríži. Symbole lásky.

Pozrite tiež ďalšie príhovory a komentáre:

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/175-velky-piatok

https://faraturzovka.sk/farske-oznamy/176-velky-piatok-program-a-komentare

https://faraturzovka.sk/liturgia/velka-noc/705-velky-piatok-v-cirkvi

https://faraturzovka.sk/liturgia/velka-noc/706-velky-piatok

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1285-velky-piatok-prihovor-a-komentatre

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1679-velky-piatok

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2113-velky-piatok-19

https://faraturzovka.sk/liturgia/velka-noc/2506-liturgia-domacej-cirkvi-na-velky-piatok

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2938-velky-piatok-21

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3410-velky-piatok-22

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3874-velky-piatok-23 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.