Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ona má urobí šťastným – povedal jeden pán po štyridsiatke a rozhodol sa zanechať doterajší život, povinnosti a ide do hriešneho zväzku.

Totálne zle postavená premisa - veľmi zlé rozhodnutie, od samého počiatku. Veľmi zlá životná filozofia! Vrcholné sebectvo!

Nebola by vhodnejšia veta: Urobím ju šťastnou – hoc aj s otáznikom, aby tam aspoň bola takáto snaha, urobiť niekoho šťastným. Na takýchto princípoch je postavený život.

Aké sú to princípy?

Keď Pán Ježiš prichádzal na svet, povedal si: Svet má urobí šťastným? Stvoriteľ prišiel na svet a našiel tu tri veci, ktoré nestvoril: Hriech a z toho plynúce utrpenie a smrť. On to dobre vedel, preto neprišiel hľadať šťastie pre seba, ale pre iných, priniesť odstránenie tragédie človeka, oslobodiť od hriechu. Ježiš prišiel na svet, do Božieho sveta! Preto prežil samozrejme aj šťastie: Vo svätej rodine v Nazarete. Naplnenie nachádzal v práci s Jozefom, radosť s dobre vykonanej práce, radosť z toho, že kade chodil všade dobre robil. Tešil sa so svadobčanmi na svadbe v Kane, s vdovou v Najme keď jej odovzdal syna, rovnako ako...

Ak bol šťastný tak nie preto, že hľadal šťastie pre seba. Našli ste v živote Pána Ježiš okamih, žeby hľadal seba?

Odzneli pašie. Aj v utrpení myslel na iných, hľadal ich dobro! Uzdravuje Malchusa, ktorý ho prišiel zajať. Judáša nazval priateľom, aby sa spamätal. Žízni po spáse, aby dokonal dielo spásy. Vrcholom jeho hľadania dobra pre iných je, keď myslí matku, aby bol zaopatrená a na svojho milovaného apoštola Jána. Vtedy myslel aj na nás – dal nám matku.

Kto z nás nechce byť šťastný?! Skúsme, každý podľa stavu pouvažovať, akým smerom by sme mali ísť.

Kňaz ide do farnosti. Pýta sa, urobí ma tá farnosť šťastnou?

Pán dekan v bývalej farnosti postavil faru, vybudoval spoločenstvo, dobre sa cítil, mal tam kňazské spoločenstvo v dekanáte... Pán biskup ho preložil. Nepýtal sa: Urobí ma farnosť šťastným? Koľkých vás tu obšťastnil! Včera sme pred pánom biskupom obnovovali kňazské sľuby. Pýtal sa nás aj toto: Chcete sa zrieknuť samých seba a verne plniť kňazské poslanie? Odpovedali sme: Chceme. To sa snaží pán kaplán, to je i moja úloha.

Pripravujete sa na manželstvo: Nepýtajte sa: Urobí ma šťastným (šťastnou)? Pýtajte sa: Urobím ju (ho) šťastnou (šťastným)?

Pripravujete sa na materstvo (otcovstvo). Pýtajte sa: Urobím ich šťastnými? Robím detí šťastné?

Robím manželku (manžela) šťastnou (šťastným).

Deti, pýtate sa: Robím rodičov šťastnými, majú zo mňa radosť?

Rozšírme to: Robím susedov, spolupracovníkov šťastnými?

Stvoriteľ – Boh tak miloval svet, že posla na svet svojho milovaného Syna, aby svet zachránil. Ježiš prišiel, aby urobil šťastným tento svet.

Chceš byť šťastný, rob šťastným toho druhého!

Turzovka, 30.3.2018

Pozrite tiež: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/175-velky-piatok 

http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1285-velky-piatok-prihovor-a-komentatre

Liturgia -  komentáre sú na:

http://www.faraturzovka.sk/liturgia/velka-noc/706-velky-piatok

http://www.faraturzovka.sk/liturgia/velka-noc/705-velky-piatok-v-cirkvi
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.