Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Postoje k pôstu

Jeden pán hovoril: Ja nemám peniaze na mäso. Ja sa postím celý rok (už tu bolo publikované –viď link dole). Nejesť mäso, považoval za pôst. Koľkí to majú takto zafixované i s piatkom!

S jedným kolegom sme spomínali, ako sme dokázali v popolcovú stredu a veľký piatok nejesť, nepiť a ešte aj športovať. „Rekordmanstvo“ - dokážem to! Tiež jeden s postojov.

Niekto zas. Načo sa postiť, k čomu je to dobré!

Uvažujme preto, ako a prečo sa postiť? Čo nám v tom môže pomôcť ak nie Sväté Písmo?

  1. čítanie:

Ako?

Prorok Joel hovorí: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu.

Tu môžeme ešte dodať, kto?: Zhromaždite ľud, posväťte zástup, zvolajte starcov, zhromaždite deti i tie, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej komôrky...Kňazi, Pánovi služobníci, nech plačú medzi predsieňou a oltárom a nech hovoria: „Zľutuj sa, Pane, nad svojím ľudom a nevystavuj potupe svoje dedičstvo; nech nepanujú nad ním národy.“

Prečo?

Cieľom bolo vyprosiť Božie odpustenie a vyprosiť požehnanie: Joel to zdôrazňuje: Kto vie? Možno zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám a zanechá po sebe požehnanie... Vidíme to tiež u Dávida v medzispeve:. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo...

Dá sa povedať, že v Starom zákone pôstom a pokáním vôbec, vyprosujú zmenu u Boha. Aby sa zmenil z hnevlivého na milosrdného: Kto vie? Možno zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám a zanechá po sebe požehnanie.

     2čítanie:

Všimnite si posun u sv. Pavla. On nehovorí o tom, aby sa zmenil Boh, ale prosí, aby sme sa zmenili my: Sme Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!

Pavlovi je jasne, že Boh sa na nás nehnevá, on Ježiša, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Už sme ospravodlivení! U Pavla je len prečo sa postiť; aby sme sa zmierili s Bohom. Už je iba na nás, aby sme nezatvrdzovali dnes svoje srdcia, ale počúvali Pánov hlas – verš pred evanjeliom.

Ak sme si nezatvrdili srdce tak sme počuli od Pána Ježiša, ako a prečo sa máme postiť.

     Evanjelium: 

Ako podľa Ježiša? Mohli by sme to zhrnúť do vety: Náš Otec vidí v skrytosti. Zaznelo to trikrát. To je spôsob, nerobiť navonok. Zaznelo to už aj u Joela: srdcia si roztrhnite, nie šaty

V čom by mal byť náš pôst?

  1. Je to almužna; 2. modlitba, 3. pôst.

Prečo podľa Ježiša?

A tvoj Otec ťa odmení. Zaznelo tiež trikrát.

Teda nie preto, aby sme zmierovali Boha. Ten je už zmierený Ježišom, ako nám povedal Pavol: Toho ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Teda pre odmenu? To vyzerá sebecky. Len vyzerá. V čom je tá odmena?

Odmena pri almužne: Veď tým pomáhame iným. Robíme radosť iným. Naša odmena je v radosti, že robíme radosť. – Nie je to slovná hračka! Vytvárame spoločenstvo, ktoré nám pomôže do večného spoločenstva v Božom kráľovstve.

Odmena pri modlitbe: Máme tu česť oslovovať Otca. Podčiarkujem - Otca na nebi, nášho Stvoriteľa. A to je úžasné. Je môj otec, vedie ma, pomáha mi... Už v tom je odmena!

Odmena pri pôste: Nie je to v úvode spomínané rekordmanstvo, radosť, že som to dokázal. Učíme sa tým sebadisciplíne. A to je úžasná odmena, že zvládnem život, že ho neničím sebe, ani iným.

Pri tomto sa zastavme. Pýtam sa jedeného pána, či sa jeho manželka hnevá na to, že pije. Priznal, že áno. Povedal som mu: Máte radšej alkohol ako manželku. Ste alkoholik. On: Kdeže! Dobre - odpovedal som mu – tak nepite, napríklad pol roka. On: To by som musel mal pevnú vôľu - priznal. V detstve ho nenaučili ovládaniu. On sa nenaučil sebadisciplíne. Koľkí z nás by sme boli zdravší, pokojnejší, keby sme sa tomu naučili?!

Nenaučili ho to v detstve. Autor jednej asketiky (Lidworský?) napísal: Ak sa chlapec naučí v detstve odrieknuť čokoládu, v neskoršom veku sa bude vedieť zrieknuť nedovoleného sexu. Pomáhame v tomto našim deťom? Napríklad sú prázdniny. Koľkí rodičia starí rodičia ste pomohli prísť sem svojim deťom? Alebo ste povedali: Chudiatka, nech si pospia?

Vidíte, pôstom (aj v širšom zmysle slova) nezmierujeme Boha, ale pomáhame sebe. Už tu sa odmeňujeme. Preto: Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Turzovka, Turkov, 6.2.2019

Je možnosť pozrieť si príhovory s rôznymi témami:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/231-popolcova-streda

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/588-popolcova-streda-2

https://faraturzovka.sk/liturgia/post/574-popolcova-streda

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1140-popolcova-streda-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1624-popolcova-streda-2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.