Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Kr 25, 1-12, Mt 8, 1-4

V kapitolách 5. až 7. sme počúvali známe Ježišove slová, ktoré vyhlásil Ježiš na vrchu.

Teraz, v kapitolách 8. a 9. Matúš ukazuje, ako Ježiš uviedol do praxe to, čo učil. V dnešnom evanjeliu (Mt 8,1-4) a ďalšom (Mt 8,5-17) vidíme epizódy, ktoré odhaľujú, ako Ježiš praktizoval zákon: uzdravenie malomocného (Mt 8,1-4), uzdravenie rímskeho stotníka. sluha (Mt 8,5-13), uzdravenie Petrovej svokry (Mt 8,14-15) a uzdravenie mnohých chorých (Mt 8,14-17).

Malomocný prichádza do blízkosti Ježiša. Bol vylúčený zo spoločnosti. Kto by sa ho dotkol, stal by sa nečistým! Z tohto dôvodu museli byť malomocní mimo ostatných (Lv 13,45-46). Ale ten malomocný mal veľkú odvahu. Prestúpil obradné normy, aby sa dostal do kontaktu s Ježišom. Keď sa priblížil, povedal: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ To znamená: „Nemusíš sa ma dotýkať! Stačí, aby to Pán chcel a som vyliečený.“ 

Táto veta odhaľuje dve veci: a) chorobu malomocenstva, ktorá človeka znečistila; b) choroba osamelosti, ku ktorej bola osoba odsúdená spoločnosťou a predpismi. Odhaľuje tiež veľkú vieru muža v Ježišovu moc.

Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva.

Ježiš plný hlbokého súcitu uzdravuje dve choroby. Po prvé, aby vyliečil osamelosť, skôr ako vysloví akékoľvek slová, dotkne sa malomocného. Akoby povedal: „Pre mňa nie si outsider. Nebojím sa, že sa ťa budem dotýkať. A vítam ťa ako brata!" Potom lieči malomocenstvo slovami: „Chcem, buď čistý!“ 

Aby sa malomocný, dostal do kontaktu s Ježišom, prestúpil pravidlá zákona. Takže Ježiš, aby pomohol tomu vylúčenému a odhalil novú tvár Boha, prekračuje normy a dotýka sa malomocného.

V tom čase potreboval malomocný na opätovné prijatie do komunity potvrdenie o uzdravení potvrdené kňazom. Je to ako dnes. Pacient opustí nemocnicu, len ak má potvrdenie podpísané zodpovedným lekárom.

Ježiš posiela uzdraveného, aby získal dokument a mohol normálne žiť. Ježiš nielen lieči, ale chce, aby uzdravený človek mohol žiť s rodinou. Opätovne začleňuje človeka do bratského spolužitia. Markovo evanjelium dodáva, že muž po odchode začal túto správu šíriť natoľko, že Ježiš nemohol verejne vstúpiť do mesta. Zostal vonku, na tajných miestach" (Mk 1,45).

Prečo už Ježiš nemohol verejne vstúpiť do mesta? Pretože sa dotkol malomocného a poškvrnil sa pred náboženskými autoritami, ktoré stelesňovali vtedajší zákon. Z tohto dôvodu Ježiš sám bol nečistý a musel byť mimo zdravých a nemohol vstúpiť do miest. Marek ukazuje, že ľudia napriek tomu prichádzali k Ježišovi zo všetkých strán.

Ježiš nielenže oznamuje dobrú správu o Kráľovstve. Je príkladom, živým svedkom Kráľovstva, zjavením Boha. V ňom sa objavuje to, čo sa stane, keď človek nechá kraľovať Bohu, nechá Boha zaujať stred svojho života.

Turzovka 28.6.2024

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/273-piatok-12-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2597-piatok-12-tyzdna-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3043-piatok-12-tyzdna-21 

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3981-piatok-12-tyzdna-23  
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.