Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Mal 3, 1-4 alebo Hebr 2, 14-18, Lk 2, 22-40 

Dovoľte zážitok z miništrovania:

Tento sviatok sa kedysi nazýval Očisťovanie Panny Márie. A v tom čase bola v našej farnosti (a iste aj iných) ofera (išlo sa okolo oltára), ktorej sa zúčastňovali len ženy so zažatými hromničnými sviečkami (preto aj názov Hromnice). Na konci išiel aj jeden dedko. Bolo mi to čudné, prečo sa zamotal medzi ženy. Nejaký zvláštny „antifenista“? V tom čase bola po krste pre matku „vádzka“ osobitné požehnanie, vychádzajúce z tohto sviatku. Takže, čo je to dnes za sviatok – Obetovanie Pána, komu patrí?

Ako hovorí dnešné evanjelium, na štyridsiaty deň po narodení prišli Ježišovi rodičia do chrámu: Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. Ježiš bol prvorodený, mal by teda ostať slúžiť v chráme. Túto službu v chráme však prevzal rod Áronom a Léviho a preto miesto neho priniesli Pánovi predpísanú obetu.

Obetovali Dieťa, ale obetovala sa aj Panna Mária i Jozef. Mária obetovala pochmúrnu predpoveď od Simeona a rovnako aj Jozef. On možno čakal, že niekto prevezme jeho remeslo, bude nositeľom toho, čo začal a budúcnosť sa stala aj pre neho zložitá.

Dnešný sviatok nepatrí len Márii, ani Jozefovi, nielen ženám, ale všetkým.

Je pravda, ženy sa veľa obetujú. Už aj z ohľadu, že mnohé prežívajú materstvo a to je bolestné, nielen pri pôrode, ale aj neskôr viac prežívajú problémy detí. A sú aj trpezlivejšie.

Obetavosť by mala byť aj vlastnosťou mužov. Nielen manželov a otcov. Každý by mal byť obetavý pre iných.

Svätia sa sviečky. Asi preto, že Simeon povedal o Ježišovi, že je svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.

Svieca dáva svetlo a sama zhára – obetuje sa. Je to zákon prírody daný Stvoriteľom. Prijmime tento zákon! Je to vlastne zákon lásky a tým aj zákon života – dokonca večného.

Lutiše, 2.2.2024

Úvahu na dnešný deň môžete nájsť i na:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/252-obetovanie-pana

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/605-obetovanie-pana-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1178-obetovanie-pana

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1601-obetovanie-pana-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2016-obetovanie-pana-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2454-obetovanie-pana-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2874-obetovanie-pana-21

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3321-obetovanie-pana-22-b

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3792-obetovanie-pana-23 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.