Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sir 44, 1. 4-7. 11-15, Ef 4, 1-7. 11-13, Mt 28, 16-20

Jeden historicky a literárne vzdelaný kolega sa vyjadril: Na revolúcii v roku 1989 sa mi páčil návrat k štátnemu znaku.

Za komunistov, ktorým vadilo všetko čo malo súvis s vierou, bol dvojitý kríž odstránený a nahradený ohňom.

Odkiaľ pochádza náš štátny znak? Pôvodným erbom uhorského kráľa Bela III. (1172 – 1196) bol strieborný dvojkríž na červenom poli, bez iných znakov. Má však byzantský pôvod a tam sa objavil už na začiatku siedmeho storočia. Trojvršie znamenalo Golgotu.

Niet pochýb, že Konštantín a Metod poznali podobu a symboliku dvojitého kríža, i keď v období ich odchodu na Veľkú Moravu používanie tohto symbolu nenadobudlo ešte všeobecný ráz. Voláme ho však Cyrilometodský kríž.

Dôležitý je správny vzťah ku krížu, ktorý vyjadruje našu vieru. Pekne to môže ilustrovať epizódka zo života sv. Františka Assiského. Išiel za mohamedánskym emirom, aby u neho vyžiadal dovolenie účinkovať. Emir si pred trón dal koberec s vyšitými krížmi a očakával, čo urobí František. František stúpa po krížoch. Prekvapenému emirovi vysvetlil, že bolo viac krížov. Ukrižovaní boli aj lotri a množstvo ďalších. Jediný, ten Kristov bol s nápisom. To je tento - dvojitý. Na vyššom ramene bol nápis INRI.

Čo nám ešte ostalo po Cyrilovi a Metodovi? Nie jazyk, písmo, ani usporiadanie biskupstiev... To všetko časom zaniklo. Ostala nám viera. Kríž je znakom viery.

V minulosti sa o Cyrilovi a Metodovi hovorilo ako o kultúrnych dejateľoch, jazykovedcoch, právnikoch... Čim boli? Kňazmi. S kňazom ide obeta kríža. Mala by byť aj nejaká osobná.

Cyril mal v mladosti sen. Vybral si ženu menom Sofia. Teda Múdrosť. Jej zasvätil život.

Metod bol právnik, stal sa dokonca miestodržiteľom. Potom vstúpil do kláštora, kde sa stal igumenom. Chcel žiť osamelým kláštorným životom.

Keď došlo do Carihradu na začiatku roku 862 posolstvo vyslané moravským kniežaťom Rastislavom, cisár Michal III. určil na túto misiu svätých bratov Konštantína a Metoda. Obetovali sa a priniesli nám vieru.

Aj keď v tejto udalosti bolo dosť politiky, ako v každej dobe, Cyril a Metod sa ujali misie nezištne a obetavo. Predstavte si, žeby tak nezištne konali naši štátnici, politici, my v robote, v rodine, vôbec vo vzťahoch...

Preto Cyril a Metod dávajú príklad na budovanie jednoty medzi kresťanským západom a východom. Svoje dary a postavanie nepoužívali na podmanenie iných, či získanie moci. Odovzdávali vieru, kultúru a vzdelanosť každému, kto ich o to požiadal.

Snažili sa vytvárať jednotu na základe, ktorý postavil Kristus. A on tým základom urobil svätého Petra. Neobracali sa na Východ, ktorý sa vzďaľoval od Ríma, ale naopak, k Petrovmu nástupcovi k pápežovi.

Aj s krátkeho popisu nášho znaku vidíme, že národ musí mať svoje historické korene. Tak ako ich má každý strom! Nemôže byť vo vzduchoprázdne! Mala by to byť viera, ktorá dáva a udržuje zmysel života a tým aj národa.

Na prihovor našich svätcov prosme, aby sme budovali život na viere.

Turzovka, Dlhá, 5.7.2024

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/238-sv-cyril-a-metod

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/461-slavnost-cyrila-a-metoda

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/953-slavnost-sv-cyrila-a-metoda

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1309-svaty-cyril-a-metod

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1163-sv-cyril-a-metod-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2206-sv-cyril-a-metod-ml

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1782-svaety-cyril-a-metod

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2607-svaety-cyril-a-metod-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3055-svaety-cyril-a-metod-21

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3056-svaety-cyril-a-metod-d

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3517-svaety-cyril-a-metod-22

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3988-svaety-cyril-a-metod-23 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.