Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gn 18,1-10a, Kol 1,24-28, Lk 10,38-42

Prijala ho do domu istá žena, menom Marta.

Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo...

Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno.

Ktorú si vyberieme?

Obyčajne staviame Martu a Máriu do opozície a diskutujeme o nadradenosti kontemplatívneho života nad aktívnym a opačne. Sme zvyknutí na stručné kategórie: Marta – to je „normálny” život vo svete (rodina, práca, frmol, stres...) a Mária – to je „špeciálny” život v kláštoroch (modlitba, kontemplácia, ticho, pokoj...). Koľkokrát v duchu (ale i nahlas) argumentujeme: „Ja by som aj chcel byť ako Mária, ale nie som na to stavaný.” Alebo: „Ak budeme všetci ako Mária, kto sa postará o rodinu?” Ale koľkokrát sa ozve i zo strany členov kontemplatívnych reholí: „My plníme úlohu Márie a modlíme sa za tých, ktorí vo svete zastupujú Martu.”

Ježiš však určite nemal na mysli rozdiel medzi rehoľnými sestrami a manažérmi, ani pustovníkmi a ženami, ktoré okrem detí a domácnosti musia ešte myslieť na povinnosti v zamestnaní a postarať sa o rodičov a svokrovcov. Ježiš myslel na každého človeka – muža i ženu, v každom postavení. Mníšky v klauzúre sú takisto povolané byť zároveň Martou i Máriou, ako aj zástupca firmy, ktorý musí pravidelne lietať medzi mestami.

Každý Ježišov učeník sa má učiť byť Martou a Máriou súčasne a neustále sa usilovať o rovnováhu medzi aktivitou a načúvaním, medzi činnosťou a tým, čo jej dáva zmysel. Presne tak ako sám Ježiš, ktorý „denne učil v chráme” (porov. Lk 19,47), ale dokázal sa utiahnuť „na osamelé miesto” (Lk 4,42), aby sa rozprával so svojím Otcom.

Ježiš „mal rád Martu i jej sestru“ (Jn 11,5). Napokon keď dvakrát opakuje jej meno: „Marta, Marta, staráš sa...“, nie je to prejav priateľstva a sympatie? Prečo ju teda kára?

Ježišovi nesedí, keď sa s niečím preháňa. Aktívny život v službe druhým je v poriadku, ale len vtedy, keď sa rodí z dôverného dialógu s Pánom. Len pri jeho nohách dostáva život a každá aktivita, ktorá k nemu patrí, ten správny zmysel. Inak budeme len zadychčane utekať sem a tam bez toho, aby sme vedeli prečo.

Don Tonino Lasconi

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/939-16-nedela-v-cezrocnom-obdobi-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2225-16-nedela-v-cezrocnom-obdobi-19
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.