Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nedávne smutné udalosti z Kostola Saint-Étienne-de-Rouvray vo Francúzsku mnohých hlboko zasiahli. 26. júla tam islamisti zavraždili kňaza Jacquesa Hamela.

Pri pohrebných obradoch sa hovorilo, že kostol je zatvorený, keďže bol znesvätený. Čo nasleduje v tomto prípade? Opýtali sme sa na to dôstojného pána Štefana Fábryho, ktorý k tejto problematike napísal: 

Na problém znesvätenia, či nového posvätenia chrámu sa skúsim pozrieť v troch rovinách: najprv, čo je vlastne chrám a ako sa stáva posvätným, potom prečo sa za istých okolností stáva znesväteným a napokon, a to je jadro Vašej otázky, ako sa takýto chrám vráti do „bežnej prevádzky“.

Za najvýstižnejšie a zároveň najkrajšie môžeme považovať konštatovanie, že chrám – kostol je osobitným, viditeľným obrazom, či znakom Cirkvi. Aj preto mnohé svetové jazyky označujú Cirkev i chrám jedným výrazom (the Church, die Kirche, église, la chiesa, iglesia a pod.). Kostol je totiž „domom Cirkvi“, po latinsky „domus ecclesiae“, čo znamená aj dom zhromaždenia. Je postavený preto, aby sa v ňom kresťania schádzali počúvať Božie slovo, spoločne sa modliť, prijímať sviatosti a sláviť Eucharistiu. Ako pripomína Obrad posviacky kostola, keďže kostol je navždy určený na tieto účely, podľa starobylej obyčaje Cirkvi sa patrí zasvätiť ho Bohu slávnostným obradom. Najdôležitejším a podstatným momentom tohto obradu je samotné slávenie Eucharistie.

Žiaľ, nastávajú situácie, ktoré urážajú Boha i spoločenstvo Cirkvi, predovšetkým znesvätenie svätých tajomstiev, najmä Eucharistie, potupa Cirkvi, ale aj poníženie dôstojnosti človeka. Všetko toto znesväcuje chrám, pretože to hrubo odporuje tomu, čo sa v chráme robí a prečo bol postavený. V takýchto prípadoch, vždy po zvážení miestneho biskupa, sa v kostole nesmie konať žiadna bohoslužba a zariadenie chrámu má vyjadriť pokánie – obnaží sa oltár, odnesú sa kvety, ozdoby a všetko, čo naznačuje radosť.

Náprava sa koná kajúcim obradom, ktorému má predsedať diecézny biskup a na ktorom sa má primeraným spôsobom zúčastniť aj celé diecézne spoločenstvo. Obrad je zosúladený so slávením Eucharistie, pretože práve ním sa nový kostol posväcuje a zneuctený sa prinavráti do svojho pôvodného stavu. Ak to z nejakých dôvodov nie je vhodné, po úsudku biskupa a správcu kostola sa koná len bohoslužba slova. V oboch prípadoch je tento obrad spojený s niektorými prvkami obradu posvätenia nového kostola. Napríklad s pokropením požehnanou vodou, na znak očistenia oltára i kostola, so spevom litánií k svätým, ako prosbou o ich pomoc a ochranu, s novým prikrytím, osvetlením a ozdobením oltára, na vyjadrenie novej radosti zo slávenia Eucharistie. Ak bola hrubo zneuctená aj Eucharistia, koná sa po omši odprosujúca adorácia, ktorá vyjadruje kajúcnosť a prosbu o Božie milosrdenstvo a odpustenie.

Na niektorých starobylých chrámoch sa nad hlavný vchod umiestňoval zvláštny nápis: D.D.D.D. Je to skratka slov: Domum Dei decet decor. Znamenajú: Božiemu domu pristane krása (doslova pôvab). Je krásne, ak naše chrámy ozdobujeme nielen viditeľnými ozdobami, ale predovšetkým krásou nášho života. Aj o nás samých totiž platí, že sme chrámom živého Boha (porov. 2 Kor 6, 16).
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.