Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Áno, dáme sa na to.

Dostal som list z Čerína. Poznám tu farnosť, aj pána farára. Vidím s akou vervou sa do toho pustili a tak som si povedal: Ideme pomôcť. Vzbuďme si "športového ducha" a zabojujme. Viac v liste:

 Dovoľte mi aby som sa predstavil. Moje meno je Rudolf Lukáč a som farníkom vo farnosti ČERÍN iba 8 mesiacov. Predtým som bol farníkom vo farnostiach Trenčín -Juh, Pruské, Beluša, ale aj v Kysuckom Novom Meste za čias študentských.

Dôvod prečo som si dovolil Vás osloviť? VUB nadácia vyhlásila súťaž, v ktorej jedna s ôsmich kultúrnych pamiatok Slovenska bude za jej finančnej pomoci zreštaurovaná. Poväčšine sa jedná o rímskokatolícke kostoly a je medzi nimi aj náš kostolík svätého Martina v Čeríne. Tento rano-gotický skvost, ktorý na sklonku minulého roku oslávil na sviatok narodenia sv. Martina 700 rokov od jeho vysviacky je zdobený množstvom nádherných a vzácnych fresiek práve s tohto obdobia. Po niekoľkonásobnom neúspešnom žiadaní o grant na ministerstve kultúry sme ako farníci tejto len asi 800 člennej rímskokatolíckej farnosti stratili nádej o zreštaurovanie tohto unikátneho historického diela. Bližšie o kostole sv. Martina sa môžete dočítať na: http://www.apsida.Sk/c/3737/cerin , alebo na www. cerin.fara.sk.

Práve pomocou spomínanej súťaži sa snažíme si naplniť náš stratený sen. Súťaž trvá len do 29.2.2016 do 23:59 h. Po viac ako polovici súťaže sme tesne na druhom mieste za barokovou kalváriou z Prešova. Vedieme statočný boj „ Dávida a Goliáša" i keď nie v kontexte dobra a zla , ale len z pohľadu silný a slabý. Veď farnosť Prešov má niekoľko desiatok tisíc farníkov. Z tohto dôvodu som si z vlastnej iniciatívy dovolil vás osloviť o pomoc v tejto súťaži. V obálke je priložených niekoľko letáčikov vyrobených práve pri tejto príležitosti. Rozposlal som ich do viac ako 500 farností v diecézach Banská Bystrica, Žilina, Nitra, ale aj Rožňava a Spišská nová Ves. Je to veľké množstvo farností, preto sa ospravedlňujeme, že sme dokázali poslať len zopár kusov.

Vážený pán farár, veľmi by ste nám pomohli, keby ste boli taký láskaví a pri svätých omšiach mohli vyhlásiť túto formu pomoci, ktorá v roku Božieho milosrdenstva a v pôstnom období veľmi pomôže malej farnosti, ktorá ako mnoho iných na Slovensku statočne bojuje svoj boj o zveľaďovanie Božích diel.

 Podmienky súťaže:

  • Je to bezplatné
  • Na vub.sk/fresky kliknúť,, chcem hlasovať"
  • Následne si vybrať jednu z ôsmich fresiek. Odporúčame fresku v kostole ČERÍN -:) a kliknem na „hlasovať"
  • Následne zadám telefónne číslo a spätne do pár sekúnd mi príde kód, ktorý opätovne zadám do vyznačeného políčka a odošlem.
  • Celé je to zadarmo, dá sa hlasovať z jedného mobilu len lx za celú dobu súťaže a dá sa to zvládnuť asi za 1 min.

Ak náhodou by sa Vám z nejakého dôvodu nepodarilo nám pomôcť, nič vážne sa nestane. Pravdepodobne
vyhrá Prešovská pamiatka, ktorá tak isto patrí Rímskokatolícke cirkvi. Tak, ako veriaci môžeme byť
spokojný, že svetský svet nám umožní zas o trochu zveľadiť materiálne statky patriace do Božieho diela.
Myslím, že my ako farníci sme urobili všetko čo sa dá, či už aktívnym agitovaním, alebo modlitbami, či
pôstom pre túto našu veľkú šancu. Ostatné je už v Božích rukách.

S pokorou a úctivo prosíme aspoň o toľko hlasov, koľko sme Vám poslali letáčikov. Verím, že nám láskavo pomôžete a už teraz ľutujem, že sme nemohli poslať viac. S úctou 

V Čeríne 23.2.2016

___________________

Z Čerína nám oznámili, že to vyhrali a dostanú grant. Ďakujú, vraj to bol aj vďaka nášmu hlasovaniu. Tak nás to teší!!!
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.