Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dostal som otázku: Prečo po sv. prijímaní čistíte kalich a obetnú misku na bočnom stolíku? 

Smernice Rímskeho misála v bode 138. hovoria: Po rozdaní prijímania kňaz odnesie kalich a iné posvätné nádoby na stolík a tam ich očistí.

Má to svoju logiku. Oltár je vlastne stôl, kde sa sprítomňuje posledná večera. Umývanie nádob – aj keď posvätných sa má konať na inom mieste.

Tak ako aj v domácnosti sa neumývajú taniere na stole, kde sa jedlo.

Aj z tohto vidíme, že sv. omša je posvätná hostina a všetko sa podobá stolovaniu.

Aj toto podporuje vyjadrený názor o obrusoch (oltárnych plachtách) na neaktuálnych starých (bočných) oltároch v kostole, vyjadrený v článku: Sviečky na oltároch. Viď: http://faraturzovka.sk/ne-opytali-ste-sa/631-sviecky-na-oltaroch

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.