Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Turzovská farnosť od svojho vzniku patrila v rámci štruktúr katolíckej cirkvi do Nitrianskej diecézy a v rámci nej do trenčianskeho archidiakonátu.

Ten sa v druhej polovici 18. storočia delil na trenčiansky, ilavský, žilinský, kysuckonovomestský a bytčiansky dekanát. Turzovka prislúchala do bytčianskeho dekanátu, kde okrem nej patrili aj farnosti Bytča, Dlhé Pole, Dolný Hričov, Mariková, Papradno, Predmier, Prečín, Veľké Rovné, Štiavnik, Súľov, Považská Bystrica, Udiča, Vysoká a Jasenica. Koncom 80. a v priebehu 90. rokov 18. storočia bolo v diecéze erigovaných mnoho nových farností, čo si vyžiadalo aj zmeny v územno-správnom členení jednotlivých archidiakonátov. V trenčianskom vznikli v roku 1790 nové dekanáty v Považskej Bystrici, Rajci, Varíne a v Čadci. Od tých čias patrila turzovská farnosť do čadčianskeho dekanátu.

                V roku 1821 vznikol nový archidiakonát so sídlom v Žiline. Žilinský archidiakonát pozostával z bytčianskeho, rajeckého, žilinského, kysucko-novomestského, varínskeho a čadčianskeho dekanátu. Na tejto organizácii sa potom dlhší čas nič nemenilo. Až v roku 1870 bol z čadčianskeho dekanátu vyčlenený dekanát Turzovka. Pôvodný dekanát zahŕňal 11 farností a územne siahal od Makova po Krásno. Po rozdelení mal dekanát v Čadci 5 a dekanát v Turzovke 6 farností. Do nového dekanátu boli pričlenené farnosti Javorník-Čierne (dnes Makov), Vysoká, Turzovka, Raková, Staškov a Zákopčie. O zriadení nového dekanátu priniesli nasledovnú správu i dobové Národnie noviny: „v tyto dni velkomožný pán Jozef Serholec, kanonik a arcidekan žilinský zas Povážim trenčianskym cestoval, aby následkom rozhodnutia najdôstojnejšieho ordinariátu rozsiahlejší distrikt kysucký na čačiansky a turzovský podelil a tamtomu dôstojného pána Juraja Režucha farára osčadnického, tomuto ale dôstojného pána Františka Tagány, farára turzovského za riadneho, a dôstojného pána Františka Ottingera, farára makovského za surrogovaného dekana predstavil a inštalloval.“ Správa nám zároveň predstavila historicky prvého riadneho (F. Tagáni) i náhradného (F. Ottinger) dekana turzovského dekanátu. F. Tagáni zastával túto funkciu až do svojho vymenovania za nitrianskeho kanonika v roku 1883. Ďalšími turzovskými dekanmi boli prevažne farári z iných farností, ale boli aj výnimky. V rokoch 1883 – 1891 bol dekanom vysocký farár Ignác Tvrdý, 1891 – 1898 turzovský farár Ján Tvrdý, 1898 – 1910 zákopčiansky farár Demeter Ďurčanský, 1910 – 1926 vysocký farár Anton Zatkovič, od roku 1926 bol post turzovského dekana neobsadený celé desaťročie, v týchto rokoch ho viedol dištriktuálny sekretár, ktorým bol makovský farár Jozef Szőke. Ten bol napokon v roku 1936 menovaný dekanom. V roku 1947 sa stal novým dekanom turzovský farár Karol Točík. Točík bol zároveň posledným turzovským dekanom.

V roku 1952 vykonali ordinári v bývalom Československu nové ohraničenie okresných dekanátov tak, aby sa podľa možnosti zhodovali s hranicami politických okresov. V dôsledku tejto organizačnej zmeny došlo v Nitrianskej diecéze k zníženiu počtu dekanátov z 21 na 13. Opätovne boli spojené čadčiansky a turzovský dekanát a ten zahŕňal 11 fár: Čadca, Čierne, Makov, Oščadnica, Raková, Skalité, Staškov, Turzovka, Turzovka-Klin (dnes Klokočov), Vysoká a Zákopčie. Okresným dekanom sa stal čadčiansky farár Rudolf Kunda, náhradným dekanom bol Rudolf Števuľa správca fary v Kline a okresným sekretárom sa stal čadčiansky kaplán Koloman Grman. Takto ustanovený čadčiansky dekanát pretrval až do súčasnosti a nič na ňom nezmenilo ani vytvorenie novej Žilinskej diecézy. Do dekanátu boli postupne začlenené aj novovzniknuté farnosti v  Svrčinovci, Čadci-Kýčerke, Korni, Čadci-Milošovej a Podvysokej. Do dekanátu prislúcha celkovo 15 farností  a tiež duchovná správa na hore Živčákova.

Mgr. Drahomír Velička, PhD.

Od 1. januára 2018 žilinský biskup Mons. Tomáš Galis opäť rozdelil čadčiansky dekanát na dva dekanáty: Na Dekanát Čadca a Dekanát Turzovka.

Do nového Dekanátu Turzovka patria tieto farnosti: Klokočov, Makov, Podvysoká, Staškov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Korňa a Duchovná správa Živčákova.

Za dekana novozriadeného dekanátu bol menovaný dôst. pán Mgr., PhDr. Ján Vrbata.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.