Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nm 21, 4-9, Jn 8, 21-30

Pri katechizovaní deti mám veľký problém vysvetliť deťom predobraz a tiež symbol.

Čítať ďalej...

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62, Jn 8, 1-11

 Hovorí sa: Čo ťa nepáli, nehas. Ako všetky podobné hesla i toto sa môže brať z rôzneho pohľadu a nemusí byť vždy smerodajné pre naše konanie.

Čítať ďalej...

Múd 2,1a12-22, Jn 7, 1-2,25-30,

Dánsky filozof Kirkrgaard hovorí o Európanovi z diplomatického zboru, ktorý sa zaľúbil do Číňanky. Korešpondencia s prekladateľom ho prestala baviť a preto sa naučil sa čínsky. Postupne ho reč a kultúra uchvátila, stala sa mu zamestnaním, zabudol na dievča a tak zabudol prečo sa učil čínsky.

Čítať ďalej...

Iz 49, 8-15,  Jn 5, 17-30

 V ostatnom čase sme sa dosť zamýšľali nad predstavou Boha. Naša predstava Boha má vplyv na naše konanie, spôsob života a samozrejme aj modlitbu. Dá sa povedať, že predstava Boha má vplyv na náš život práve cez modlitbu.

Čítať ďalej...

Ez 47, 1-9. 12, Jn 5, 1-3. 5-16

 Chorý človek 38 rokov ležiaci vedľa betsatského rybníka bol v okamihu svojho uzdravenia priveľmi šťastný na to, aby si všimol kto ho to vlastne uzdravil. To že chodí,  že môže opustiť miesto svojho 38 ročného utrpenia prevýšilo zvedavosť prečo a ako sa to vlastne stalo.

Čítať ďalej...

Iz 65, 17-21, Jn 4, 43-54

Šli sme po kysuckých, už pomaly zarastených, poličkách. Dostal som otázku čo sú to kde-tu roztratené kopčeky. Odpovedal som: Hromadlice.

Čítať ďalej...

Oz 14, 2-10,  Mk 12, 28b-34

 Rozmýšľali ste už nad tým, čo potrebuje človek? Čo potrebuje zdravý i chorý, starý i mladý, bohatý i chudobný, hľadajúci i blúdiaci, veselý i utrápený človek?

Čítať ďalej...

Jer 7, 23-28, Lk 11, 14-23

 Jeden pán rozladene hovorí: Mladšia dcéra krstila synčeka. Staršia dcéra mala byť kmotrou, ale ochorela. Krstným bol preto syn. Teraz je v rodine hnev, že sme krst dali vtedy keď nemohla, a tým sme ju vyčlenili z rodiny. Hoci bola krstnou mladšej vnučke, hnevá sa.

Čítať ďalej...

Dt 4, 1. 5-9, Mt 5, 17-19

 Obdobe, ktoré prežívame, by malo byť časom v ktorom máme nejako duchovne vyrasť. Aby to nebolo samoúčelné, malo by nás viesť k prehĺbeniu vzťahu s Bohom, vylepšeniu vzťahov k ľuďom.

Čítať ďalej...

Dan 3, 25. 34-43, Mt 18, 21-35

 Akú máte skúsenosť s odpúšťaním? Je pre vás ľahké odpustiť? Dokážete to?

Čítať ďalej...

2 Kr 5, 1-15a- Lk 4, 24-30

 Cítite  sa ranení, ubití, neúspešní? Nenapadne vám niekedy, že aj Boh na vás zabudol?  Ak, áno – je pre vás dnešná bohoslužba slova. 

Čítať ďalej...

Mich 7, 14-15. 18-20, Lk 15, 1-3. 11-32

 Katechéta na hodine náboženstva vo vyššom ročníku základnej školy chcel urobiť prípravu na sviatosť zmierenia. Pokúšal sa zaujať žiakov, preto čítal podobenstvo o márnotratnom synovi. Po chvíli si všimol, že viaceré deti prestali dávať pozor. Požiadal ich, aby mu podobenstvo písomne zhrnuli. Dal im písomku.

Čítať ďalej...

Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28, Mt 21, 33-43. 45-46

Ktorí sme vyrástli v socializme, sme samozrejme poznačení jeho ideológiou. Preto nás dnešné podobenstvo tak nezasiahne ako tých, ktorým to Pán Ježiš priamo hovoril, prípadne vyrástli v inej spoločnosti.

Čítať ďalej...

Jer 17, 5-10, Lk 16, 19-31

 Hovorí sa: Tam na cintoríne je jediná spravodlivosť. Aj to nemusí byť úplne pravda, ak sa pozeráme na pomníky. A to iste sa dá povedať i o pohreboch a najmä o chválorečiach na nich.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.