Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Oz 14, 2-10, Mt 10, 16-23 

Stalo sa vám, že ste neboli spokojní so svojim vystúpením.

Nemyslím na nejaké verejné, pred publikom, ale niečo ste boli vybavovať, niekoho ste stretli, riešili nejaký problém a nie správne ste zareagovali.

Na niektoré udalosti sa pripravujete. Idete na nejakú honosnú oslavu, pripravíte si v duchu nejaký vinš.

A čo na stretnutie s Bohom, na modlitbu. Pripravujete sa?

To by sa nám zdalo čudne. Veď Boh predsa vie čo si myslíme, čo je v našom srdci a máme mu úprimne hovoriť to, čo nás ťaží.

Predsa sme dnes od proroka Ozeáša počuli:   

Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí.

Aké slová a kedy si ich máme pripraviť?

Napríklad, idete na sv. spoveď. Patri sa pripraviť si slova. Prečítajte si občas „spovedné zrkadlo“ z knižky. Nie, aby sme sa trápili a zdržiavali pri sv. spovedí, ale pre svoju formáciu. Uvidíme, koľko inšpirácie nájdeme na vzťah k Bohu.

V seminári nám špirituál dával večer „punkta“. Boli to myšlienky, ktoré sme si zapísali a ráno o nich pol hodiny meditovali. Mali sme večer „pripravené slová“ na ranné rozjímanie, aby sme sa cez ne formovali. Skúste sa pripraviť na modlitbu – najmä vo sviatočný deň, tak, že si zapálite sviečku, prečítate Božie slovo a potom sa modlíte. Uvidíte, že to bude iné!

A ešte jedna vec nás mohla zaraziť v prvom čítaní:  chceme splácať plodom svojich perí. Pán Ježiš totiž povedal: Nie každý, kto mi hovorí: 'Pane, Pane,' vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach (Mt 7,21). Máme zafixované, že nie slova, ale skutky sú dôležité. Prečo splácať plodom svojich perí? Práve preto, lebo naše skutky sú zlé a preto prosíme: Odpusť všetku vinu. Plody našich perí sú ľútosť.

Ešte jeden rozpor môžeme badať medzi Starým a Novým zákonom. Ozeáš hovorí: Pripravte si slová, a v evanjeliu sme počuli: Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Ako to vysvetliť? Ak si budeme „pripravovať slová“,  Bohu „splácať plodom svojich perí“, žiť podľa Boha, potom nás v nečakaných situáciách bude viesť Duch svätý. A kto vytrvá do konca, bude spasený.

Turzovka, 9.7.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.