Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ef 6, 1-9, Lk 13,22-30

 Podľa čoho posudzujeme ľudí?  Podľa:

  1. Vzhľadu – Mnohí ostávajú iba pri tejto vonkajšej kráse a nedbajú (až tak) o vnútornú krásu. Nedávno sme o tom hovorili.
  2. Slov – To samozrejme každý rýchle „prekukne“ a zaradí do kategórie „sľubotechny“ – alebo príslovia: Skutek - útek.
  3. Skutkov - to je asi to najlepšie hodnotenie

 V dnešnom evanjeliu sme počuli ako bol niekto zvedavý a spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“

Iste, je že Boh nebude prijímať do svojho kráľovstva (teda spásy) podľa toho či už je tam veľa, alebo málo ľudí. Biblickou rečou povedané, či je zaplnená svadobná sála. Nevieme kedy a komu Pán zatvorí dvere – dnešné evanjelium.  Iste podľa toho ako nás posúdi.

 Čo od nás očakáva Boh? Alebo podľa čoho nás posudzuje? Iste nie podľa vzhľadu. To sa nik nedomnieva.

Ani nie podľa slov, čo nás možno prekvapuje. My sa totiž domnievame, že budeme spasený pre množstvo našich slov – modlitieb.  

 Teda ostávajú nám skutky. A naznačuje to nepriamo aj dnešné evanjelium: On vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!‘

Nerobiť teda neprávosť.

Vychádza to tak, že k šťastným budeme priradený a Pán nás bude poznať, nie podľa vzhľadu, slov ale... Chcel by som povedať skutkov, ale nie je také jednoduché.  On chce skutky, činy, ale s vnútorným nasadením. Pekne nám túto tému doplnil list Efezanom:  

Máme robiť s úprimným srdcom ako pre  Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré.

Takže autor listu hovorí kedy dostaneme od Pána odmenu – kedy nás bude poznať.

Preto chceme prežívať svoj život úprimne a zo srdca podľa vôle Božej. Konať robiť – ale nie hocičo, ale čo od nás očakáva Pán. 

 Preto múdry duchovný vodca nepovie – toto rob, ale pripravuje človeka, aby bol vnútorne pripravený na vôľu Božiu a plnil ju.

Čo poviete? Bude nás poznať Pán:?  

Turzovka, 29.10.2014
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.