Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 49, 8-15,  Jn 5, 17-30 

Jeden birmovanec, ktorý je pod vplyvom orientálnych spiritualít napísal: 

Zamyslel som sa nad zmyslom Desatora božích prikázaní. Na náboženstve sa mi nepáči niekoľko zákonov. Miluj boha, ktorý je na nebi, a keď ho milovať nebudeš, nepovedie sa ti dobre. Dokonca budeš potrestaný. A naopak, keď v neho budeš veriť, boh ťa spasí. Ak prehováram s bohom, prehováram sám so sebou. Keď v neho verím, verím v seba, keď milujem boha, milujem seba.

Zdá sa, že je to typické pre dnešného človeka, suverénneho, sebavedomého, až arogantného. Dokonca i k Bohu. Priam sa stotožňujú s Bohom. Zbožšťujú sa.

Všimnite rozdielny postoj u Pána Ježiša, ktorý bol aj človek aj Boh - skutočne zbožštený človek. On sa vyjadril takto: Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“

Ak uvažujeme o Božej vôli, tak jedine ako o dare. Nie ako o „gniavení človeka“. A základom uvažovania o hľadaní, rozlišovaní a plnení Božej vôle by vždy malo byť prvé prikázanie: „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu budeš slúžiť“ V ňom je totiž obsiahnutá Božia vôľa pre každého človeka. Nemôžeš na Boží piedestál klásť nič – ani seba, ako to vidíme u dnešného človeka.

Hľadanie Božej vôle od nás teda požaduje zakorenenie v prvom prikázaní. Čím dokonalejšia bude naša skúsenosť prvého prikázania, tým plnšie bude nielen naše hľadanie a rozlišovanie, ale predovšetkým naše plnenie Božej vôle.

Svojvôľa nášho života, ktorá nepočíta s Bohom, má vždy svoje korene v odmietnutí Boha ako lásky.

Skutočnosťou Božej vôle je vždy účasť človeka na nekonečnej láske Boha: prijatie tejto lásky a úplná odpoveď na ňu. Nikdy nie ako niečo, čo človeka ukracuje.

Naopak, odmietnutie Boha ako Najvyššie dobro ohrozuje dokonca život človeka, ako jednotlivca i ako celku - ľudstva.

Ohrozenie jednotlivca:

Človek sa robí bohom a rozhoduje o živote a smrti dokonca nenarodených deti. Podľa satanského hesla: Žena si môže robiť so svojim plodom čo chce.  

Ohrozenie ľudstva:

Vyrába taký arzenál zbraní, že môže zničiť nielen seba, ale aj život na planéte.

          Za môjho pôsobenia v Banskej Bystrici prišla za mnou roztrasená mladá pani. Rozhovorila sa o tom ako sa venovala rôznym spiritualitám, ako jej to pomohlo v sebaovládaní, sebavedomí, ako vie potláčať city, bolesť... Konkrétne spomínala, že ju bolelo koleno a ako sa vyliečila.

Všetko sa jej však zrútilo. Ochorela jej sestra. Naraz si uvedomila, že si vo všetkom nevie  pomôcť. Nevedela ako ďalej.

Nič tak nepotrebovala ako nájsť ozajstného Boha. Veľkého Boha, ktorý je aj nad ňou. Ale zároveň láskavého Nebeského otca, ktorý by jej povedal: Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona? A keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem.

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 9.3.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.