Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62, Jn 8, 12-20 

Dnešný človek ja vraj málo tvorivý a má slabú predstavivosť.

Niečo na tom môže byť. Vidieť to už u deti. Keď im dám za úlohu v pracovných zošitoch podoplňovať slova, to hravo zvládnu.

Keď som im dal za úlohu povedať to vlastnými slovami, tak sú vedľa. Možno preto, že málo čítajú, pracujú s mobilom a PC. Ťažko im je tiež pochopiť symboliku.

Je to prirodzené. V minulosti dieťa zobralo polienko, ťahalo ho za sebou, vrčalo a malo auto. Teraz má auto, ktoré behá samo nemusí zapájať fantáziu, naopak musí uvažovať ako to môže tak behať. Učí sa technickému mysleniu.

Preto som hrdý na birmovancov. V mojej skupine veľmi pekne dokážu napísať úvahu (a nielen, že opíšu z Wikipédie) aj na jednu stranu. To je ale výnimka.

Napríklad piatak sa ma pýtal čo to znamená „sníma hriechy“. Myslel, že „snímať“ je skenovať, filmovať... A to nehovorím o pojme „Baránok“ – to im je ťažko vysvetliť.

Pre nás je obohacujúce napríklad Ježišovo zvolanie: Ja som cesta, pravda, život. Pre nich tri nesúvisiace slova, z ktorých rozumejú iba prvé. Aj to úplne ináč.

A ako my rozumieme slova z dnešného evanjelia: Ježiš povedal farizejom: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ ?

Pomôžme si prvým čítaním (v pôste sú vyberané pre nejakú súvislosť). Kto z osôb vystupujúcich v ňom kráčal vo svetle? Plasticky sme videli v akej tme boli starší z ľudu – sudcovia. Videli sme svetlý príklad Zuzany. Aké nádherne svetlo života mala. A aký je to potrebný príklad do dnešného života, kde kariéra je dôležitejšia ako česť. A Daniel? Ako pekne osvetlil temnotu! Akú odvahu mal zastať sa pravdy. Prečítajme si tento novelový príbeh ešte raz z pohľadu Ježiša – svetla!

Na filozofii (v ontológii) sme sa učili, že tma nie je bytie, je nedostatkom svetla (fotónov). Tak ako zlo je nedostatok dobra. Bil Graham – veľký evanjelizátor nechal na štadióne zhasnúť všetky svetla. Potom pred tisícami poslucháčov zapálil zápalku a povedal: Všetci vidíte toto malé svetielko. Lepšie ako nadávať na tmu je zapáliť čo i len malé svetlo. Každý zažal po ňom malé svetlo a celý štadión bol osvetlený.

Ak máme trochu obraznosti (na rozdiel od deti) aplikácia na náš život je zjavná. Najmä ak si pripomenieme iné Ježišove slova súvisiace z dnešnými: Vy ste svetlom sveta. Buďme nim, čo i len malým. Len buďme svetlom.

Turzovka, 14.3.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.