Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nm 21, 4-9, Jn 8, 21-30 

Niektoré sekty sú tvrdo a nekompromisné proti zobrazovaniu Boha.

Mohamedani dokonca i osôb. Výnimkou je iba Hagia Sofia, lebo chrám zobrali kresťanom a ponechali maľby. Preto majú iba rastlinnú a ornamentálnu výzdobu, doplnenú kaligrafickými citátmi z Koránu. Kopírujú tým Starý zákon. Mojžiš totiž prísne zakázal zobrazovaniu Boha a potom i veci v súvislosti s náboženstvom. To preto, lebo Izrael bol jednoduchý národ a mal sklony „zvecňovať“ si duchovné veci.

Vidíme to u malých deti a nevzdelaných ľuďoch, že nevedia abstrahovať a tým rozmýšľať v univerzálnych pojmoch. (Napríklad ak poviem slovo strom, nepredstavujeme si konkrétny strom. Dieťa si predstavuje strom, ktorý je mu blízki). Ak by sme sa rozmýšľali len v predstavách a nie v pojmoch, veľmi by nás to brzdilo pri uvažovaní.

Starý zákon sa predsa nevyhol niektorým zhmotneným symbolom. Napríklad to bola archa – symbol Božej prítomnosti a v nej: kamenné dosky – symbol Božích prikázaní, Áronova palica – symbol kňazskej moci, miska s mannou - symbol Božej starostlivosti o ľud. A samozrejme aj medený had – symbol záchrany pred uštipnutím hada a tým pred smrťou, ktorý sa stal symbolom záchrany pred uštipnutím hada – zlého ducha. Ten vraj potom z chrámu odstránili, aby sa mu neklaňali.

Tento had sa tak stal symbolom kríža, lebo na kríži sme boli zachránení pred následkom hriechu. Zároveň je aj symbolom, ktorý nás priťahuje k Ježišovi a umožňuje nám prísť k nemu. Ježiš to vyjadril to slovami: Keď budem vyzdvihnutý od zeme všetkých pritiahnem k sebe.

Dnes sme počuli obmenu: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“

V čom pomohlo ukrižovanie Pána Ježiša, aby sme ho poznali, že je Boh? To Ja Som, je obmenou slov, ktoré počul Mojžiš z horiaceho kríka, keď sa mu predstavil Boh a zjavil som je meno. Tam tiež zaznelo: Ja som, ktorý som. Ježiš sa týmito slovami stotožňuje s Nebeským otcom! Na kríži sa splnilo čo predpovedal 22. žalm a ktorý sa Pán Ježiš na kríži modlil: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? To sú slová, ktoré zachytil evanjelista. Všímajte si ako sa i ďalej vzťahujú na Ježiša, ktorému sa pod krížom rúhali: Ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. „Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ako ho má rád.“

Potom Ježiš zvolal: žíznim. V žalme čítame: Podnebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu.

Keď si uvedomíme, že u Židov nepoznali trest ukrižovaním a predsa v žalme čítame: Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. A ešte k tomu aj toto: Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú; delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós.

A navyše, kto by v takých ukrutných bolestiach mohol odpustiť?! Iba Boh. Otče odpusť im lebo nevedia čo robia!

Máme teda veľký symbol – kríž. Z neho nás Ježiš priťahuje a preto nečudo, že voláme: Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

Turzovka, 15.3.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.