Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Flp 1, 1-11, Lk 14, 1-6

 Takmer vo všetkých farnostiach – kde to bolo možné – som mal psa. Vlčiakov. Psi, ako asi všetky zvieratá, keďže nerozprávajú, tak sa dorozumievajú „rečou tela“ a sledujú ju aj na človeku. A zdalo sa mi, že vedeli vytušiť aj náladu. Či sa mu chcem venovať, alebo nie.   

 Aj v poslednej farnosti som mal psa. Keď počul, že idem v reverende – asi podľa šuchotu, tak ani oko neotvoril a ak  tak len jedno - bol lenivý ako pes. Ale keď zbadal, že sa mu idem venovať vyskočil v momente. Pes veľmi pozoruje svojho pána, a chce mu maximálne vyjsť v ústrety, najmä ak ho má za "šéfa svorky".

My sme už čiastočne stratili cit na pozorovanie reči tela, ale to neznamená, že ich nepozorujeme. Niekedy až príliš a nie z najušľachtilejších dôvodov. A často nie preto, aby sme im poslúžili. 

Možno je to často tak ako farizeji v dnešnom evanjeliu. 

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali.

Ježiš vybádal ich reč tela, či skôr srdca, zistil že nie sú mu naklonení a pozorovali ho preto, aby mu dokázali nedodržiavanie zákona.

Spomínal som, že civilizácia nám zahmlila mnohé dary prírody. Neznamená to však, že nám nič z toho neostalo. A aj keď sa niekedy mýlime, vybadáme na akej „vlnovej dĺžke“ je ten druhý, o čom „hovorí“ jeho srdce.

Domnievam sa, že nie je dôležité či dokážeme vycítiť čo je v druhom človeku, ale to, aby sme mali my dobro v srdci.

Je to dobré v prvom rade pre nás.

Francúzky básnik a spisovateľ Michael Quoist píše, že okolo štyridsiatky zodpovedá človek za to ako vyzerá. V mladosti je krása dielom prírody (dar Boží). Už v strednom veku sa na tvári a očiach odráža láska srdca, alebo i nenávisť... Opäť vidíme potrebu budovať vnútornú krásu (hovorili sme o tom v stredu).   

Je to potrebné i pri budovaní dobrých vzťahov. Ak je napríklad matka nešťastná, že jej syna zobrala nejaká cudzia, nemožná žena, má to vo svojom srdci. Nečudo, že nevesta to vybáda. Preto tie vtipy o svokrách. Každé gesto hovorí o tom, že nevesta nie je prijatá.

Prečo napríklad misionári sú takí úspešní na misiách? Lebo sú tam viac ľudia prírody a tí vnímajú „reč srdca“, vycítia lásku a obetavosť misionára.

Pekne to potvrdzuje aj sv. Pavol v prvom čítaní:  

Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem; vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých ...veď vás všetkých nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia. Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša.

O čom to svedčí? Pavol myslí na Filipanov s radosťou, obetuje za nich väzenie (okovy), modlí sa za nich. Jeho srdce túži po nich...

Takže nielen Boh pozerá na srdce, ale vycíti ho aj naše okolie.

Sv. Pavol ďalej píše:

A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Pridajme sa k jeho modlitbe.

Turzovka, 30.10.2014
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.