Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 (Sk 5, 34-42, Jn 6, 1-15)    

Aká je predvolebná rétorika?

Hovorí sa o sociálnych výhodách ako: Pocítia to vaše peňaženky, zdvojnásobíme platy... Máloktorá strana ponúka duchovné hodnoty?

V reportáži o vietnamskej rodine žijúcej u nás sa moderátor pozastavil nad tým, že žijú veľmi skromne. Oni: To nám predsa stačí! Prečo nám nie?

Bez materiálnych hodnôt sa nedá žiť, ale prečo boli spokojní naši starí rodičia s málom?

Možno to zavinila TV v ktorej vidíme kdečo a chceme to mať aj my. Je to závisť? Túžba?   

 Ježiš v dnešnom evanjeliu odmieňa duchovné túžby svojich poslucháčov. Sýti ich.

Kristus odmieta byť kráľom. Nechce sa angažovať len v ekonomických záležitostiach.

Evanjelista Lukáš (12,13-14) zaznamenal: Ktosi zo zástupu mu povedal: "Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo."

On mu odvetil: "Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?"

Nie sú mu tieto však tieto problémy ľahostajné. Rieši to napr.: Hladný som bol a dali ste mi jesť. Čo ste urobili jednému z najmenších, mne ste urobili... Nechce, aby ľudia zomierali od hladu a v biede. Viď. podobenstvo o Boháčovi a Lazárovi.

Matka Tereza sa starala o najchudobnejších, ale kaplnku považovala za klenot. Vedela na ňu obetovať. Vidíme u nej vyváženosť medzi duchovnými a hmotnými požiadavkami.

Samozrejme cudzí nám je stredovek kde sa katedrály hrdo týčili nad učupenými domčekmi.

Človek duchovný, žijúci s Bohom je vždy charitatívny. Známkou nábožnosti je citnosť k iným.   

 V tomto veľkonočnom období čítame Skutky apoštolov, ktoré sú o živote prvých kresťanov. Čo tam badáte?  Okrem toho, že zbičovaní apoštoli odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre Ježišovo, vytvárali spoločenstvo, ktoré bolo jedno srdce a jedna duša a nik netrpel núdzu.

Turzovka, 8.4.2016

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.