Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 7, 25 -8,6, Mk 3, 7-12

 Pamätáte si dlhé rady na kdečo? Mne sa vybavuje napríklad dlhý rad na prací prášok. Na nejakú spoločenskú akciu? Na filmy Vinetou, teraz viem, že máme vypredaný ples...

Kvôli čomu a kvôli komu je dnešný človek ochotný sa postaviť do radu?  Na spevákov (mladí) určite.

Ale aj na spoveď, či v našej farnosti, alebo napríklad v Čadci. Už ráno do šiestej tam boli rady po dva dní cez celý kostol.

Takže sú rady aj na duchovné záležitosti a to je dobré.

Mňa vždy oslovuje situácia dnešného evanjelia: Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Preto musela byť medzi Ježišom a ľudom vodná bariéra, aby ho netlačili a mohol kázať.

Žiaľ, musíme podotknúť, že to nebolo len kvôli Božiemu slovu, ale možno skôr kvôli sile Ježišovho slova, ktoré pomáhalo uzdravovať, vyháňať zlo z človeka.

Ale taký je už človek. Aj teraz, s čím sa obraciame na Pána? Drvivá väčšina sv. omši je žiadaná za zdravie, prípadne za zosnulých. Pár sa nájde na poďakovanie a nejaké duchovné potreby, ako je obrátenie.

Nedá sa to zazlievať. Možno je to aj dobré – tých ktorých máme radi, chceme mať pri sebe, chceme aby boli zdraví, prajeme im dobro. Je to prejav našej lásky.

Nezabúdajme však na Božie slovo.

Takže, čo je v tom dlhom rade našich prosieb, ktoré smerujú k Pánu Ježišovi?   

Nezabúdajme, Ježiš môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral (1. čítanie).

Turzovka, 21.1.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.