Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Koná Boh proti nášmu rozumu?

Domnievam sa, že nie.

Boh totiž nie je proti nášmu rozumu – nad, áno. Prečo? Lebo nám dal rozum. Je to jeho rozum a preto by sme sa mali snažiť ho pochopiť - jeho prejavy v našom živote.

Problémom je skôr naše konanie a naše postoje. Prorok Izaiáš (55,8) to vyjadril takto: Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.

Konanie Pána Ježiša v dnešnom evanjeliu sa nám môže nepozdávať. Je proti našej predstave. Zlí duchovia z posadnutého prosili Pána Ježiša: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda okolo dvetisíc kusov sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila.

Toto nám nesedí. Prečo Pán Ježiš poslal zlých duchov do svíň? Veď to bola škoda pre tých obyvateľov.

Skúsme si to vysvetliť.  

V Knihe Marek – Komentáre k Novému zákonu (Dobrá kniha 2013) sa môžeme dočítať, že na tej strane Galilejského mora operovala légia (pluk), ktorá mala názov: Legio X Fretensis a vo svojom znaku mala obraz divej svine. Prítomnosť tejto légie aj znak nečistej svine roztrpčovali pravoverných Židov. Ježiš nepriamo ukázal, že má moc aj nad touto légiou, že s ňou by si nemali robiť problémy. Skôr s nečistými duchmi.

Pán chcel viac poukázať na to, že zlý duch je veľkou škodou pre človeka.

Ešte viac proti nášmu rozumu je postoj obyvateľov. Ježiša prosili, aby odišiel z ich kraja. Dôvodom mohla byť hospodárska strata, no bázeň pred Ježišom a strach z neznámej sily modli byť tiež príčinou tejto prosby.

Ježiš je odmietnutý. Ako u rodákov v Nazarete, alebo zo strany bohatého mladíka...

Ani Gerazania, nedokážu niečo obetovať pre Ježiša. Asi by boli radšej obťažovaní nečistým duchom.

Áno, zdá sa, že konanie Ježiša nie je tak proti nášmu rozumu, ako postoje ľudí. Veľa raz i naše.

Turzovka, 1.2.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.