Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kr 3, 4-13 Mk 6, 30-34

Mnohí ľudia cítia opustenosť a najmä nepotrebnosť.

Snáď sa to dá povedať o všetkých, ktorých sme včera spovedali v domácnostiach.

Skúste si k nim sadnú a popýtať sa ich na niečo, alebo dokonca i poprosiť o radu v niečom. Povedia: Čo už ja môžem poradiť, ale potom sa rozhovoria.

Aj my sme radi, keď nás niekto vyhľadá a chce napr. radu. Potom sa nám zdá, že nie sme zbytoční a neužitoční.  

Apoštolovia sa necítili byť zbytoční, lebo keď sa po poslaní od Pána vrátili, boli plní nadšenia. Len si predstavme – oni rybári a cez nich sa diali veľké veci. Rozprávali Pánovi ako učili a čo robili. 

Boli to pekné chvíle. Avšak krátke. Ježiš bol vyhľadávaný a preto nemali na seba čas. Ježiš keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

Všimnime si ten rozdiel medzi Ježišom a celebritami! On sa zľutuje nad zástupom.

Prečo sa niektoré celebrity nasýtia slávy. Vidia. že ľuďom nemôžu nič dať, že to čo dávajú je len imidž vytvorený médiami a keby ich ľudia viac poznali, vlastne by stratili tu okolo nich vytvorenú gloriolu. Niektorí si sebakritickí uvedomujú si, že oni nemôžu pomôcť, dať čo sa od nich očakáva. 

Ako nám pomáha Pán?

Mal som v spoločenstve 18 r. mladíka. Bol na ulici, potom na liečení. Kým nenašiel Ježiša nebol slobodný od drog. Teraz sa veľmi bojí, že stratí Ježiša. Preto chodil do spoločenstva kde sme sa modlili, čítali Sväté písmo.

Našou úlohou je pomáhať iným. Vo farnosti Brezno sme mali farský hospic. Členovia charitatívnej sekcie farskej rady, tam chodili pravidelne navštevovať klientov. Nemobilných vozili do mesta, na adorácie, do záhrady. Tam sa necítili byť opustení a zbytoční. Blízkosť Ježiša prežívali v spoločenstve.  

Blízkosť Ježiša prežíval Pavol Miki a jeho spoločnici. Ináč by nedokázali tak obdivuhodne svedčiť - dokonca smrťou – o viere.

Turzovka, 6.2.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.