Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Rim 15, 14-21, Lk 16, 1-8

Slovník: Korupcia - mravný rozklad, úplatkárstvo; predajnosť činiteľov verejného života. 

Korupcia je zneužitie postavenia, funkcie alebo zverenej moci, napríklad v justícii, politike, priemysle a podobne na dosiahnutie materiálnej alebo nemateriálnej výhody, na ktorú poverená osoba nemá právne podložený nárok.

Skorumpovaný úradník, lekár alebo sudca okráda vlastných spoluobčanov, zneužíva svoju moc a jeho bezmocnosť. Skorumpovaná spoločnosť prestáva normálne fungovať a stáva sa neefektívnou. Stráca sa zmysel poslania človeka, k moci sa dostávajú peniaze a subjektívne výhody, vytráca sa spravodlivosť a pravda zo života.

Viem, že sa nám to môže zdať učebnicové, a nedotýka sa vás to konkrétne. Ale, idete niečo vybavovať, chodíte od dverí k dverám a nič – kým nedáte nejaký úplatok.

 Hovorí sa, že korupcia je stará ako ľudstvo. Môže byť. Bola i za čias Pána Ježiša a keďže on bol na pulze života, použil podobenstvo aj z tejto oblasti.

Pozor! Ak Pán Ježiš použil príklad skorumpovaného správcu, neznamená to, že s korupciou súhlasí! Je pravda, že nám ho dal za príklad, ale nie aby sme ho nasledovali v podplácaní, ale v tom, aby sme mysleli „na zadné kolieska“, tak ako správa myslel na penziu. Veď to sám vyjadril: synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

Čo to znamená byť predvídavý? No, predvídať čo bude zajtra. Nie je to sledovanie počasia, robiť rozpočet, či nám to vyjde do najbližšej výplate, alebo podpory, ale predvídať koniec života, keď budeme vyzvaní, aby sme vydali počet zo svojho šafárenia. Teda ako sme hospodárili s časom, darmi, ktoré sme dostali od Stvoriteľa.

Svätý Pavol v prvom čítaní nám v tomto smere dáva zaujímavé usmernenie: Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať. My totiž často nevidíme to naše šafárenie. Musí nás niekto upozorniť. A Pavol hovorí, že sme plní dobroty môžeme sa vzájomne napomínať.

Hovorí, žeby sme sa mali napomínať. A tu sú hneď dve otázky.

  1. Prijímame napomenutia?
  2. Kedy môžeme my napomínať?
  3. Ak nevieme prijať napomenutie a hneď sa roztrpčíme, kto bude mať odvahu, napomenúť nás? A potom ostávame v hriechu.
  4. Kedy môžeme napomínať? Keď sme plný dobroty – ako píše sv. Pavol a ako nám to pripomína slávenie prvého piatku. Máme možnosť inšpirovať sa srdcom Pána ježiša, ktoré je plné dobroty a láskavosti. To znamená, že sám mám byť dobrý a s dobrotou – láskou napomínam. Iba vtedy môže niekto prijať napomenutie od nás!

Takže začnime s korupciou u seba.

Turkov, 6.11.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.