Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sof 3, 14-18 Rim 12, 9-16b, Lk 1, 39-56 

Hovorí sa o kríze vzťahov.

A zdá sa, že tomu tak je. Ľudia nemajú na seba čas. Nekomunikujú ani v rodinách, medzi najbližšími.

Viete si predstaviť príbeh dnešného evanjelia - dnešného sviatku v dnešnej dobe? Riešili by to SMS-kami, video-hovorom.

Nedostatok času

Ako to riešila Mária? Čítame: V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Bola to náročná, možno trojdňová cesta plná nástrah. O to väčšia bola radosť zo stretnutia!

Márii Boh pomohol vyriešiť problémy.

Mária po zvestovaní prežívala veľkú radosť, pretože sa v nej počal nový život a to život nie obyčajný, ale Boží. Zároveň sa však cítila opustená, pretože sa nemala s kým podeliť s touto radosťou. Čo by povedali ľudia? Určite by ju vysmiali. A Jozef? Z Písma vieme, že bol človekom spravodlivým, ale vedel by ju pochopiť? To musel vyriešiť Boh!

Anjel Márii však naznačil, že jej príbuzná Alžbeta počala syna už v pokročilom veku. Mária neváhala a rýchlo sa vydala na dlhú cestu, aby jej poslúžila. Vedela, že bude potrebovať pomoc. A tak dochádza k stretnutiu dvoch žien, svätých žien. Nebolo to však obyčajné stretnutie.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Tu sa stretli nielen tieto sväté ženy, ale aj Pán Ježiš s Jánom Krstiteľom.

Aby neochladli vzťahy!

V komunite Taizé vo Francúzsku je v chráme okno s motívom navštívenia. Zobrazuje Pannu Máriu vo chvíli zvítania sa s Alžbetou, ale trocha neobyčajným spôsobom. V lone Božej Matky možno vidieť Ježiša ako dvíha ruku na požehnanie Jánovi.

Každé stretnutie konané z lásky a mienené s dobrým úmyslom v snahe pomôcť, poslúžiť, je požehnaním.

Každá služba si vyžaduje obetu.

Mária obetovala tri dní cesty, kým prišla k svojej príbuznej. Obetovať čas znamená obetovať seba. Aké je to ťažké dnes si nájsť chvíľu času pre blížneho. Žijeme v dobe techniky. Autami prekonávame denne také vzdialenosti, ktoré v minulosti by sa zdali nemožné. Mobilné telefóny nám umožňujú rozprávať sa s človekom, ktorý sa nachádza na inom kontinente.

Ale dajme si otázku: Máme k sebe bližšie, ako ľudia minulosti? Nemožno sa vracať späť v myslení, treba hľadieť dopredu.

Tak sa posuňme dopredu, mobilizujme našu vôľu a snahu vyjsť zo seba k tým, ktorí nás potrebujú.

Albino Luciani rozpráva o žene, ktorá jedného dňa svojmu manželovi a synom pekne pripravila a ozdobila stôl, ale s hrsťou sena na každom tanieri. Boli šokovaní.

Matka: „Hneď vám prinesiem obed. Ale dovoľte mi niečo povedať: už roky vám varím, usilujem sa vám spestriť jedálny lístok, nikdy však nepoviete: Chutí nám to, dobre si to urobila! Povedzte, prosím vás aspoň slovko, veď nie som z kameňa!”

Všímam si ľudí okolo seba? Ako sa správam k najbližším? Nájdem si čas ich navštíviť? Nežiada sa veľa, stačí byť vďačným, veselým a všímavým, jednoducho kresťanom.

A ešte je tu radosť z obety a z vynaloženej sily pre blížneho. Mária ju ospievala vo svojom chválospeve Magnificat. Je to zavanutie budúceho šťastia v nebi

Turzovka, Dlhá 2.7.2024

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/265-navsteva-panny-mari

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1779-navsteva-panny-marie-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2202-navsteva-panny-marie-b

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2604-navsteva-panny-marie-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3051-navsteva-panny-marie-ml

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3512-navsteva-panny-marie-22 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.