Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Narodil sa roku 370. Viedol mníšsky život.

Keď bol vysvätený za kňaza, šiel za svojim ujcom biskupom v Alexandrii a roku 412 sa stal jeho nástupcom. Ostro bojoval proti Nestorovmu učeniu a na Efezskom koncile mal hlavné slovo. Napísal veľa vynikajúcich diel na objasnenie a obranu katolíckej viery. Zomrel roku 444. 

Z Listov svätého biskupa Cyrila Alexandrijského

Obhajca Božieho materstva Panny Márie

Veľmi sa čudujem, že sú vôbec nejakí ľudia, ktorí otvorene pochybujú, či možno svätú Pannu nazvať Bohorodičkou. Veď ak je náš Pán, Ježiš Kristus, Boh, ako by sa potom nemala svätá Panna, ktorá ho porodila, volať Bohorodičkou?! Túto vieru nám odovzdali svätí učeníci, aj keď nepoužili tento výraz. Takto nás vychovávali svätí Otcovia. Veď náš v slávnej pamäti otec Atanáz v knihe, ktorú napísal o svätej Trojici jednej podstaty, veľa ráz v tretej reči nazýva svätú Pannu Bohorodičkou.

Núti ma to použiť na tomto mieste jeho vlastné slová; znejú takto: „A tak, ako sme už veľa ráz pripomenuli, cieľom a charakteristickým znakom Svätého písma je to, že oznamuje o Kristovi, našom Spasiteľovi, dve veci: jednak, že je Boh a vždy ním bol ako Otcovo Slovo i jeho odblesk a múdrosť (porov. Hebr 1,3), jednak, že ten istý si v týchto posledných časoch vzal telo z panenskej Bohorodičky Márie a pre nás sa stal človekom.“

A o niečo ďalej hovorí: „Bolo veľa svätých a čistých od každého hriechu. Lebo aj Jeremiáš bol posvätený už v materskom lone (porov. Jer 1,5) a Ján sa ešte v lone matky zachvel radosťou (porov. Lk 1,41), keď začul hlas Bohorodičky Márie.“ Tento muž je naozaj spoľahlivý a zvlášť hoden toho, aby sa mu bez obáv verilo, a možno sa ho bezpečne držať, lebo nikdy nevyslovil nič, čo by odporovalo svätým písmam.

A Bohom inšpirované Písmo potvrdzuje, že sa Božie Slovo telom stalo (porov. Jn 1,14), čiže spojilo sa s telom obdareným rozumovou dušou. Božie Slovo sa teda ujalo Abrahámovho potomstva; vytvorilo si telo zo ženy, stalo sa účastným na tele a krvi, takže už nie je len Bohom, ale aj človekom podobným nám pre spojenie s našou prirodzenosťou.

Je teda isté, že Emanuel pozostáva z dvoch podstát: z božskej a z ľudskej. A predsa je to jeden Pán Ježiš Kristus, jeden pravý a prirodzený Syn, ktorý je zároveň aj Bohom, aj človekom; nie zbožstvený človek, podobný tým, čo prostredníctvom milosti dostávajú účasť na Božej prirodzenosti, ale pravý Boh, ktorý sa pre našu spásu zjavil v ľudskej podobe, ako to dosvedčuje aj Pavol týmito slovami: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme my dostali adoptívne synovstvo.“ (Gal 4,4)

RESPONZÓRIUM

Tento muž vykonal pred Bohom veľké skutky a celá zem je plná jeho múdrosti; * Nech prosí za nás u Pána, nášho Boha.

Toto je Pánov kňaz, ktorý rozjímal o jeho prikázaniach dňom i nocou. * Nech prosí za nás u Pána, nášho Boha.

Modlime sa:

Bože, vo svätom Cyrilovi si dal Cirkvi neohrozeného obrancu pravdy, že preblahoslavená Panna Mária je Bohorodičkou; aj my veríme a vyznávame, že je naozaj Matkou Božou, a prosíme, aby sme dosiahli spásu v tvojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa pre nás stal človekom. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. 

Pozrite tiež: https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3978-sv-cyril-alexandrijsky-utorok-12-tyzdna 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.