Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Tim 2, 8-15, Mk 12, 28b-34 

Židovskí učenci vykladajúci Zákon vytvorili celú húštinu príkazov a zákazov (asi 613).

Nie vždy rozlišovali medzi ich dôležitosťou a hierarchiou. Preto otázka, ktorá trápila mnohých vtedajších „exegétov“: Ktoré je prvé zo všetkých prikázaní?

V odpovedi Ježiš odkazuje na Knihu Deuteronómium: Počúvaj, Izrael, Pán je náš Boh – jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou (Dt 6:4-5). Prvé a najdôležitejšie prikázanie sa týka lásky k jedinému Bohu. Hebrejský text hovorí: Jahve, náš Boh, Jahve je jediný. Tento výrok jasne rozlišuje medzi pluralitou božstiev (falošných, neexistujúcich) a Bohom Jahvem, Bohom s osobným menom, jediným, ktorý existuje a je živým Bohom.

Človek je vždy pokúšaný modlárstvom, najmä tvrdením, že Boh mu nestačí dať život a šťastie. Preto hľadá niečo iné ako Boha, nejakú silu, ktorá zaručí uspokojenie jeho túžob. Preto sa zjavuje Jahve a Baal, Boh a Mamona, Hospodin a hmotné veci. Boh sa stáva niečím medzi ostatnými, možno najdôležitejšou vecou (aspoň teoreticky). Ale srdcia sú rozdelené medzi príslušnosť k Bohu a starostlivosť o iné hodnoty.

Ak človek neuznáva Boha ako hlavný cieľ, hlavnú hodnotu svojho života, potom zbožšťuje relatívnu ľudskú hodnotu. Odmietaním Boha vytvára vo svojom živote modlu. Ale zbožštená ľudská realita sa vždy obráti proti nemu. Zničí ho a zabije.

Prvou úplnou láskou človeka musí byť Boh! Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou - to znamená: úplne sa otvoríš Bohu, ktorý dáva život, dobru a šťastiu, ktoré z neho plynú, zveríš mu svoj osud bez akýchkoľvek výhrad, bez toho, aby si mu kládol nejaké podmienky.

Sloveso milovať má dvojaký význam. Na jednej strane odkazuje na sféru pocitov. Naša spiritualita, myseľ, pocity, zmyselnosť, celé telo a všetky duševné a duchovné sily sa majú stať miestom prijímania a dávania lásky. Na druhej strane sa tento výraz vzťahuje na právny jazyk, jazyk zmluvy, a je vyjadrený konkrétnymi činmi (napr. úcta, vernosť, služba). Kto miluje, zachováva prikázanie (Ján 14:23).

Prikázanie lásky predpokladá úplnosť: celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. V láske si nemôžete nič nechať pre seba. Láska dáva všetko: Moje všetko je tvoje a tvoje je moje (Jn 17,10), povie Ježiš o svojom vzťahu k Otcovi. Láska zahŕňa aj vernosť. Iba to, čo je večné, môže vyjadriť skutočnú hĺbku (Raguin). Kto sa nezaväzuje naveky, ten sa skutočne nedaruje, ale iba si na obmedzený čas „požičiava“. Láska si vyžaduje vernosť ako Ježiš, ktorý nás miloval až do krajnosti (Ján 13:1).

Je Boh pre mňa naozaj na prvom mieste? Aké miesto zaberá v mojej hierarchii hodnôt? Vytváram si pre seba iné idoly? Čo?

Turzovka, 6.6.2024

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.