Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jer 20, 10-13, Jn 10, 31-42 

Stále sa presviedčame, že ľudská nátura sa nemení.

Žiaľ, stále je poznačená dedičným hriechom. Jeremiáš (1. čítanie) sa pred 2500 rokmi sťažuje: Počul som potupy mnohých: Hrôza zo všetkých strán! ‚Udajte ho! A udáme ho.‘

Podobne to vidíme u Ježišových súčasníkov (pred 2 000 rokmi). Stále viac sa prejavoval odpor proti Ježišovi, bol obviňovaný z toho, že tvrdí, že je jedno s Bohom. Preto Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ Samozrejme Židia si to museli nejako obhájiť. Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“

Ako kresťania samozrejme vieme, že Ježiš je jedno s Bohom. Prosíme, aby sme si ho mohli viac vážiť, toho, ktorý na seba vzal naše ľudskosť, aby s nami zdieľal svoje božstvo.

Pritom Ježiš sa nestaval nad ľudí, ale vyzýval ich, aby si uvedomili svoju skutočnú hodnotu. Sme Božie deti, rovnako ako Ježiš je Boží Syn, a sme pozvaní do rovnakého dôverného vzťahu medzi Otcom a Synom, aký má Ježiš so svojím Otcom. Preto sa už tu učíme rešpektovať iných.

Ľudia v dnešnom čítaní Ježiša odsudzujú kvôli svojej zvláštnej predstave o Bohu. Aký je môj obraz Boha? Najlepším obrazom je vidieť Boha ako čistú Lásku. Neodsúdil/a som niekedy niekoho, pretože som si pestoval/a pokrivený obraz Boha?

Robím pokrok v medziľudských vzťahoch?

Turzovka, 22.3.2024

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť aj na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/186-piatok-po-5-postnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/721-piatok-po-5-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1668-piatok-po-5-postnej-nedeli-4

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1293-piatok-po-5-postnej-nedeli-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2103-piatok-po-5-postnej-nedeli-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2497-piatok-po-5-postnej-nedeli-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2931-piatok-po-5-postnej-nedeli-21

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3401-piatok-po-5-postnej-nedeli-22

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3865-piatok-po-5-postnej-nedeli-23 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.