Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 22, 30; 23, 6-11, Jn 17, 20-26 

Možno aj vás zaujala veta z dnešného evanjelia:

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne.

Aká je to sláva z ktorej má táto jednota plynúť? Sv. Gregor Nyssenský (IV. storočie) hovorí, že tá sláva je Duch Svätý. Takže Ježiš dal apoštolom Ducha Svätého aby boli jedno, ako je Ježiš jedno s Otcom. Ježiš je v Duchu Svätom jedno s Otcom, ale aj apoštolmi. A tým aj s nami.

Je ale zaujímavé, ako sa snažíme žiť v jednote s Ježišom, s jeho i našim Nebeským otcom, ale ako slabo si uvedomujeme potrebu byť v jednote vo farnosti, rodine, susedstve.

Pritom práve naša jednota je potrebná ako svedectvo. Ježiš sa ďalej modlil: Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Ježiš si praje jednotu veriacich, aby svet spoznal, že ho poslal Otec. Naša jednota je svedectvom.

V úsilí o jednotu môžeme nájsť až mystický rozmer. Ježiš Kristus mal zomrieť preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. (Jn 11,51-52) Aj takto Písmo vyjadruje zmysel jeho príchodu, zmysel Vtelenia a vykupiteľskej smrti. A preto keď sa snažíme byť navzájom jedno, zjednocujeme sa s Bohom, s jeho zmýšľaním, s jeho dielom.

Turzovka, 25.5.2023 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.