Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62, Jn 8, 1-11

Asi najrozšírenejšia profesia je sudcovská.

A možno v nijakej činnosti sa tak nemýlime, ako pri tejto.

Dôvody:

Človek je zaťažený vášňami.

To je prípad aj profesionálnych sudcov (starcov) v dnešnom prvom čítaní: Obaja starci ju deň čo deň videli vchádzať a prechádzať sa. Zahoreli žiadostivosťou po nej, rozvrátili si myseľ a odvrátili oči, že nevideli nebo, a nepamätali na spravodlivé súdy.

U nás neprofesionáloch má možno v tomto korene aj pýcha. Sme natoľko inteligentní, aby sme vyhlásili: Pozri, aký som dobrý. Posudzovaním znížim druhého, aby som vynikol ja!

To bol aj prípad farizejov ktorí kvôli strate prestíže u ľudí osočovali Ježiša. Preto im Ježiš povedal: Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. A ak aj súdim, môj súd je pravdivý, lebo nie som sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal.

V prípade Zuzany to bol evidentný podvod, povedali by sme justičná vražda. Ako brať súd nad cudzoložnicou z evanjelia?

Musíme rozlišovať ustanovených sudcov a samozvaných sudcov. Každá spoločnosť musí mať nejaký poriadok a tým aj sudcov. Bez nich by bol v spoločnosti chaos. Od nich sa vyžaduje, aby neboli ako sudcovia z prvého čítania.

Čo my samozvaní sudcovia? Pre nás by mala byť norma ktorú vyjadril sv. Augustín: Milujem hriešnika, nenávidím hriech. V tom duchu konal aj Ježiš. Miloval hriešnicu, zachránil jej život, ale neschválil hriech. Je to evidentné z tohto dialógu: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš.

Nemôžeme schvaľovať hriech, ale nemôžeme ani odsudzovať. Farizejom aj nám hovorí: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“

Ako na to?

Nesúdiť v srdci; ak vidíme niečo zlé, povedzme si: Keby som ja mal takých rodičov, takú výchovu , takú (ne)vieru, neviem ako by som obstal!

Turzovka, 27.3.2023

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/190-pondelok-po-5-postnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/727-pondelok-po-5-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1297-pondelok-po-5-postnej-nedeli-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2097-pondelok-po-5-postnej-nedeli-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2493-pondelok-po-5-postnej-nedeli-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2926-pondelok-po-5-postnej-nedeli-21

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3396-pondelok-po-5-postnej-nedeli-22
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.