Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Múd 2, 1a. 12-22, Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Hovorí sa, že každý má svoju hodinu slávy. (Bryan Lee O'Malley tak nazval aj svoju knihu). 

Aká bola Ježišova hodina slávy? Našli by sme ich viac. Napadne nám možno hodina premenenia, slávnostný vstup do Jeruzalema, keď ho chceli urobiť kráľom po premenení chleba, Petrovo vyznanie, že je Boží syn... Zaujímavé, tieto „hodiny slávy“ sú spojené s tieňom utrpenia (kríža). Sám Ježiš to pripomína. A vždy sú spojené s vôľou Otca

Dnes sme počuli, že Ježiša chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.

Čo považoval Ježiš za svoju hodinu? Pripomeňme si niektoré! Určite to nebola hodina slávy. Ježiš svoju hodinu spája vždy s utrpením, až na iniciatívu Panny Márie na svadbe, keď jej hovorí: „Ešte neprišla moja hodina." (Jn 2:4)

Do tejto kategórie patria aj eschatologické predpovede:

Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. (Jn 5:25)

Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas (Jn 5:28).

Za svoju hodinu považuje Poslednú večeru. V jej popise nájdete aj tieto:

Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním. (Lk 22:14)

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. (Jn 13:1)

Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: "Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba... (Jn 17:1)

Po Poslednej večery na Olivovej hore priamo hovorí o svojej hodine ako čase čas utrpenia:

Potom prišiel k učeníkom a povedal im: "Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. (Mt 26:45)

Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. (Mk 14:35)

Keď prišiel tretí raz, povedal im: "Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Prišla hodina: hľa, Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov (Mk 14:41)

Hodinu utrpenia považuje síce za „hodinu a moc temna“, ale zároveň aj hodinu víťazstva nad hriechom. Hovorí to Židom:

„Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temna." (Lk 22:53)

Ježíš premenil hodinu temna na svetlo zmŕtvychvstania. A pomáha prekonávať i naše hodiny temna.

Turzovka, 24.3.2023

Úvahu nad dnešnými čítaniami nájdete aj na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/194-piatok-po-4-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/732-piatok-po-4-postnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1301-piatok-po-4-postnej-nedeli-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1659-piatok-po-4-postnej-nedeli-4

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2094-piatok-po-4-postnej-nedeli-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2489-piatok-po-4-postnej-nedeli-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3391-piatok-po-4-postnej-nedeli-22
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.