Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 49, 8-15, Jn 5, 17-30

Robia sa výskumy o vierohodnosti politikov a rôznych inštitúcií.

Našiel som prieskum z roku 2014. Citujem: „Čo prispieva k nedôveryhodnosti súdov:

Až 85,6% respondentov úplne súhlasí alebo súhlasí s názorom, že k nedôveryhodnosti súdnictva prispieva miera korupcie.

Dĺžka konaní prispieva k nedôveryhodnosti súdnictva podľa 80,7% respondentov, spravodlivosť rozsudkov podľa 78,4% respondentov a samotná osoba sudcu (jeho nezávislosť, odbornosť a pod.) podľa 68,4% respondentov.“

Ak vezmeme do úvahy škandály podplácania, zdĺhavé procesy, nečudo, že sa mnohí na ne sťažujete.

Dnes sme v evanjeliu počuli o Božom súde:

A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. Vyplýva z toho jednota Ježiša s Otcom a to, že súdi Ježiš.

Ako bude Ježiš súdiť? Ak zoberieme do úvahy jeho vyjadrenie: Súdim, ako počujem, tak nič moc. Veď vieme aké je súdenie „z počutia“. To je skôr posudzovanie! Lenže koho Ježiš počúva? Vysvetľuje to: Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Z toho vyplýva, že počúva Otca - stvoriteľa. Preto môže povedať: A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.

Ježišov súd teda nebude ani nespravodlivý, ani zdĺhavý. Jednoducho nebude mať neduhy našich súdov.

A vlastne sa posúdime my sami, keď budeme v božom svetle vidieť akí sme.

Turzovka, 22.3.2023

Úvahy nad dnešnými čítaniami nájdete aj na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/196-streda-po-4-postnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/735-streda-po-4-postnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1303-streda-po-4-postnej-nedeli-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1657-streda-po-4-postnej-nedeli-4

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2092-streda-po-4-postnej-nedeli-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2481-streda-po-4-postnej-nedeli-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2921-streda-po-4-postnej-nedeli-21

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3389-streda-po-4-postnej-nedeli-22 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.