Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 22, 3-16, alebo Sk 9, 1-22, Mk 16, 15-18

Muž, ktorému bola zjavená budúcnosť.

To je dnešný oslávenec sv. Pavol.

Čo mu bolo zjavené z budúcnosti?

Pán mu cez Ananiáša povedal: ... jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela; a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno.“

Pavol toto vyvolenie a poslanie prijal a začal takmer hneď napĺňať. V Skutkoch apoštolov čítame: Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto je Mesiáš.

Môže nás prekvapiť, že Boh, ktorý miluje slobodu a rešpektuje slobodu vyvolil, dokonca, ako čítame, predurčil Pavla k tomuto poslaniu.

Tu Ananiáš povedal: ‚Boh našich otcov ťa predurčil, aby si poznal jeho vôľu, videl Spravodlivého a počul hlas z jeho úst. Lebo mu budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho, čo si videl a počul. A teraz – čo čakáš?! Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!‘“

Vôbec to nebolo znásilnenie jeho vôle. Prečo? Počúvajme čo priznáva: Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. Pavol prísne žil podľa zákonov otcov a horlil za Boha. Boh mu iba ukázal ako treba žiť podľa zákonov Božích a ako horliť za Boha.

Tak sa zdá, že môžeme blúdiť, len nech je to „úprimné blúdenie“. Kto horlí za Boha, Boh mu ukáže správnu cestu, nájde pravdu. Potom by malo nasledovať obrátenie. Veľkosť Pavla je, že si priznal blúdenie a začal žiť takmer absolútne pre pravdu – teda Ježiša, lebo on je Pravda.

Turzovka, 25.1.2023

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.