Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zomrel ako mučeník v Ríme na začiatku Diokleciánovho prenasledovania.

Jeho hrob na Apijskej ceste „ad Catacumbas“ si veriaci uctievali už od najstarších čias. 

Z výkladu stodevätnásteho žalmu od svätého biskupa Ambróza

Verné svedectvo o Kristovi

„Do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia.“ (Sk 14,22) Ak je veľa prenasledovaní, je aj veľa príležitostí osvedčiť sa v skúškach. Kde je veľa vencov, tam je aj veľa zápasov. Je ti teda na osoh, že je veľa prenasledovateľov, lebo v mnohých prenasledovaniach ľahšie získaš víťazný veniec.

Vezmime si za príklad mučeníka Šebastiána, ktorý má dnes narodeniny.

Narodil sa v Miláne. Možno prenasledovateľ už odišiel, alebo ešte do týchto končín neprišiel, alebo bol príliš mierny. Šebastián zbadal, že tu nebude buď nijaký zápas, alebo iba slabý.

Vybral sa do Ríma, kde bola živá viera, a preto tam zúrilo kruté prenasledovanie. A tam bol umučený, čiže tam získal víťazný veniec. A tak tam, kde prišiel ako hosť, postavil si domov večnej nesmrteľnosti. Keby bol býval iba jeden prenasledovateľ, určite by tento mučeník nebol získal víťazný veniec.

Ale čo je horšie, že sú nielen takí prenasledovatelia, ktorých vidno, ale aj takí, ktorých nevidno, a tých je oveľa viac.

Ako totiž jeden prenasledovateľ, kráľ, posiela mnohým podriadeným príkazy na prenasledovanie a po jednotlivých mestách a provinciách boli rôzni prenasledovatelia, tak aj diabol posiela mnoho svojich sluhov, ktorí rozpútavajú prenasledovanie nielen zvonka, ale aj vnútri, v dušiach jednotlivcov.

O týchto prenasledovaniach sa hovorí: „Všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, sú prenasledovaní.“ (2Tim 3,12) Všetci, povedal, nevyňal nikoho. Veď kto môže byť vyňatý, keď sám Pán podstúpil skúšky prenasledovaní?!

Koľko je každý deň skrytých Kristových mučeníkov, ktorí vyznávajú Ježiša Krista! Apoštol pozná toto mučeníctvo, toto verné svedectvo o Kristovi, veď hovorí: „Lebo toto je naša chvála, svedectvo nášho svedomia.“ (2Kor 1,12)

RESPONZÓRIUM

Tento svätý bojoval za zákon svojho Boha až na smrť a nebál sa slov bezbožných, * Lebo stál na pevnej skale.

On pohrdol pozemským životom a vošiel do nebeského kráľovstva. * Lebo stál na pevnej skale.

Modlime sa.

Prosíme ťa, Pane, udeľ nám ducha sily, aby sme sa z mimoriadneho príkladu tvojho mučeníka, svätého Šebastiána, naučili poslúchať viac teba ako ľudí. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Pozrite tiež: https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2442-sv-sebastian-pondelok-2-tyzdna

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.