Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 7, 1-3. 15-17, Mk 3, 1-6 

V tomto týždni v pondelok i dnes opakujeme v medzispeve refrén: Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Kráľ Melchizedech je spomínaný aj v prvej eucharistickej modlitbe, preto patri sa pristaviť pri ňom.

V texte Listu Hebrejom sme čítali: Melchizedech, kráľ Salema, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel v ústrety Abrahámovi, ktorý sa vracal z porážky kráľov, a požehnal ho. A Abrahám mu odovzdal desiatok zo všetkého.

Týmto dokazuje nadradenosť Kristovho kňazstva nad Áronovým kňazstvom a túto nadradenosť zakladá na dvoch okolnostiach:

  1. Abrahám dával desiatok Melchizedechovi, ktorý bol len predobrazom Krista. Desiatky zo všetkej svojej koristi dáva podriadený. Abrahám, ktorý ako patriarcha bol zároveň kňazom, uznal nadradenosť Melchizedecha. Obeta Abraháma bola dobrovoľná, bez požiadavky akéhokoľvek zákona. 
  2. Nadradenosť zakladá na okolnosti, že Melchisedech požehnal Abraháma, čo Apoštol považuje za nepochybný dôkaz tejto nadradenosti Melchizedecha nad Abrahámom.
  3. Autor ďalej argumentuje, Melchizedech je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky.

Keď sa v Starom zákone objavuje nejaká nová osobnosť poopisuje sa jeho genealógia. V prípade Melchizedecha chýba. Nemá žiaden rodokmeň. Vo všetkom tomto bol Melchisedech predobrazom Syna Božieho; ale jeho podobnosť s Kristom je zvlášť výrazná vo večnom trvaní jeho kňazstva.

Pripomeňme žalm 109, kde sa predpovedá, že Mesiáš bude „kňazom podľa radu Melchizedechovho “, teda odlišným od Árona a „kňazom naveky“.

Turzovka, 18.1.2023

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/621-streda-2-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1200-streda-2-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2004-streda-2-tyzdna-19
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.