Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Tim 4, 12-16, Lk 7,36-50

Ak máte psa, poznáte jeho psychológiu (správanie).

Žije vo svorke a bojuje o miesto v nej a ak nie je dominantný snaží sa byť čim bližšie pri alfa samcovi. Ak žije v ľudskej spoločnosti a je trochu cvičený, ide hneď za pánom (ktorého považuje za vodcu svorky), nerád tam púšťa iného...

Čo poviete, nie je to aj v nás? 

Človek sa v spoločnosti chce tiež dostať vyššie. Ak nešéfuje snaží sa všelijakými spôsobmi dostať čim vyššie a viac do priazne šéfa. Žiarli ak je tam niekto iný. Vidíme to už u detí - ako žalujú jeden na druhého.

Viete ako sa správal starší brat márnotratného... V nedeľu budeme počuť hádať sa apoštolov o popredné miesto pri Ježišovi.

V dnešnom evanjeliu opäť vystupujú farizeji. Keďže sa nedostali do Ježišovej priazne, odsudzujú ho. Je to žena hriešnica, hovoria. Tým dávali najavo, že oni patria k špičke.

 Keď sa k autorite – k Ježišovi nemohli dostať farizeji a zákonníci, tak ho odstránili.

Ako je možne dostať sa k Ježišovi „legálne“?

Možnosť naplnenia týchto ambícií je cez pokánie. Úprimné pokánie. Tak ako to urobila žena - hriešnica, ktorá sa dostala pri slávnostnej večeri k nemu najbližšie. Dostala aj pochvalu: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“

Čo sa vyžaduje k pokániu? Obetovať nejakú cennosť, „alabastrovú nádobu“.

Nemusí to byť niekedy ani nejaká vec, ale vždy je to „alabastrová nádoba“ našich nesprávnych ambícii – dostavať sa hore utláčaním iných. To sa môže diať ohováraním osočovaním, intrigami...

Určitý postup Timotejovi i nám odkazuje sv. Pavol: buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.

Nie je problém, že sa usilujeme dostať bližšie k Ježišovi. Nech to nie je potláčaním iných, ale budovaním daru Božieho synovstva, ktorý sme dostali pri krste a boli v tom vytrvalí.

Turzovka, 17.9.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.