Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sviatosť birmovania spolu s krstom a Eucharistiou tvorí jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“. (por. KKC 1285).

No skúsenosť akoby nás chcela presvedčiť o pravom opaku. Pre mnohých našich bratov a sestry birmovanie nie je dovŕšením krstnej milosti a sviatosťou kresťanskej zrelosti, ale je skôr „oficiálnou rozlúčkou s Cirkvou“.

Prijmem birmovku, aby som, až sa raz budem chcieť sobášiť v kostole, nemal zbytočné problémy a potom ma už do kostola nikto nedostane. Žiaľ, taký je postoj nejedného takmer dospelého kresťana.

Aby mal mladý veriaci človek prijímajúci birmovanie zrelšie názory a pojem o tejto sviatosti, jeho prijatiu predchádza istá intelektuálna a duchovná príprava. V nej sa má birmovanec dôvernejšie zjednotiť s Ježišom, otvoriť sa pre prijatie daru Ducha Svätého a prebudiť svoje vedomie príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, za ktorú sa stáva ako dospelý kresťan spoluzodpovedným.

Vnútorný postoj birmovanca k tejto príprave je však naozaj záležitosťou rozumnosti i duchovnej zrelosti.

Vyvrcholila príprava na prijatie birmovania v našej farnosti. Poprajme, ale i v modlitbách vyprosujme všetkým našim birmovancom veľkú ochotu, aby k prijatiu sviatosti kresťanskej dospelosti pristúpili nielen formálne, ale so skutočne slobodným rozhodnutím, že svoju vieru chcú žiť naplno...

Dušan Seman
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.