Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20 Lk 8, 19-21

 Za futbalovú modernu sa teraz považuje brániť hneď v útočnom pasme.

Pripadne i z hĺbky svojho územia rýchle prejsť do útoku, prečísliť súpera a tak víťaziť. Veľké mužstva to vedia – preto sú aj veľké. Vedia to aj veľkí hráči v iných športoch. Napríklad v tenise z obranného úderu dajú víťazný úder (winner).

V tomto týždni sme začali pri sv. omši čítať z knihy Ezdráš. Včera sme mohli počuť ako Boh prešiel do protiútoku. A akého nečakaného! Pohol ducha perzského kráľa Kýra a on vydal pre celé svoje kráľovstvo aj písomne toto nariadenie: „Hovorí Kýros, kráľ Peržanov: Pán, Boh nebies mi dal všetky kráľovstvá a rozkázal mi, aby som mu v Jeruzaleme, čo je v Judei, postavil dom.

Dnes sme počuli: Kráľ Dárius napísal náčelníkom za riekou: „Nehaťte prácu na Božom chráme! Nech židovský vladár a ich starší postavia Boží dom na pôvodnom mieste. Ba vydávam rozkaz, ako máte pomáhať židovským starším, čo stavajú Boží dom: Týmto mužom treba ochotne a bez prieťahov dávať príspevky z kráľovskej pokladnice, teda z daní, ktoré sa vyberajú na území za riekou.

Ťažko doceníme veľkosť tejto udalosti pre starozákonný ľud, ktorý je 70 rokov v otroctve. Samotní otrokári sa rozhodnú prepustiť tento ľud a ešte mu pomôžu stavať chrám. Ďalším zázrakom je, že tento zbedačený ľud 70 rokov otroctve si zachová svoju kultúru náboženstvo. Je ochotný vrátiť sa, dokonca s radosťou: Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho“ Ž 120.

 Niečo neskutočné!

Evanjelium nám zase pomáha prejsť do protiútoku. Prečo a v čom? Aj mnohí kresťania nerešpektujú slova evanjelia kde Mária hovorí: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia (Lk 1,48) a využívajú text dnešného evanjelia aby nám vyčítali, že neprávom uctievame Pannu Máriu. Tvrdia, že Pán Ježiš sa nepriznal k rodine, ani k svojej matke. Práve jeho slova: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho,“ hovoria o Máriinej veľkosti. To, že sa Mária stala jeho matkou nebolo jej zásluhou. Jej zásluhou a tým veľkosťou bolo to, že počúvala Božie slovo a uskutočňovala ho. Samotne Písmo hovorí, že Mária si zachovávala slova v srdci. Evanjelisti hovoria o tom na dvoch miestach: Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich - Lk 2,19. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. Lk 2,51.

Mária sľub daný Bohu nikdy neodvolala a bola vždy Služobnica Pána.

Vidíme teda veľké Božie činy v dejinách ľudstva. Vidíme jeho veľkosť. Preto by sme mohli aj my s radosťou ako starozákonný ľud i Mária počúvať Božie slovo a uskutočňujú ho, a tak patriť do rodiny Ježiša Krista – do jeho Cirkvi.

Turzovka 22.9.2015

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.