Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zjv 14, 14-19, Lk 21, 5-11

Každé posvätné miesto (chrám) bolo vo všetkých kultúrach vytvorené ako priestor pre stretnutie s Bohom (božstvami u pohanov).

V mnohých prípadoch i stretnutie s ľuďmi podobne zmýšľajúcimi.

Ako to bolo s Jeruzalemským chrámom? Tiež podobne. Chrám bol postavený na počesť Boha aj ako miesto stretávanie sa starozákonného ľudu. Bol zároveň pýchou i zjednocovateľom národa. Proroci predpovedali, že Mesiáš príde do chrámu, očistí ho a v ňom začne obroda národa. Niečo z toho sa stalo, ale len symbolicky. Nedošlo k obrode národa. Ježiš preto plače nad svätým miestom a teda aj chrámom.

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Stalo sa preto, lebo národ „nepoznal deň navštívenia“ – neprijal Mesiáša.

Národ ostal iba na povrchu, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi... Nevideli na podstatu prečo bol chrám.

Vo Francúzku začala iniciatíva s názvom: Zachráňme kostoly. Aby neskončili u nich ako v Belgicku a Holandsku, kde sú buď pusté, alebo prestavané na mešity. To je tiež videnie na povrch, nie na podstatu kostola. Keď sa naše katedrály a sväté miesta stanú pamiatkovými objektami, turistickými miestami, stratia svoj skutočný význam. Tieto posvätné miesta majú budovať ľudské chrámy a vytvárať spoločenstvo – cirkev.

Preto Pán Ježiš v súvislosti so zničením chrámu upozorňuje: Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘. Búranie kostolov začína búraním pravdy v ľudských srdciach!

Turzovka, 22.11.2022 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.