Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 4, 23-31, −   Jn 3, 1-8

 Meteorológovia vedia predpovedať smer vetra. Domnievam sa, že sa im to darí. Je to aj dosť dôležité, lebo vietor prináša buď zimu, teplo, alebo dážď. Vlastne predpovedajú skôr prúdenie – lebo vietor sa potom všelijako “ovíja“ okolo vrchov, dolín, panelákov...

Potom sa už dá zacitovať: Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide.

Pán Ježiš to samozrejme nepovedal v zmysle metrológie. On to myslel v prenesenom zmysle slova. Hovoril o tých, ktorí sa narodia z vody a z Ducha, či skôr o tom, ako sa niekto môže narodiť z vody – teda dá sa pokrstiť, ak ide o dospelého a žije podľa Ducha. To platí aj o tých, ktorí boli pokrstení ako deti, aby žili podľa Ducha tak mohli vojsť do Božieho kráľovstva.

Tu sme sa dostali k veľmi konkrétnym a praktickým problémom, ktoré sa vyskytujú u každého z nás: Koľkí chcú obrátiť svoje deti, mužov, vnukov, dokonca sú i prípady, že deti chcú obrátiť svoje matky i otcov.

Na lectio divina, hovorí jedna pani: Bola som na Obnove Kysúc. Išla som odtiaľ so slzami radosti. Chcela som obrátiť celý svet. Uvedomila si, že to tak jednoducho nejde! Uvedomila si, že roky čakal na ňu Duch svätý, než prehĺbila život s Kristom. A tak je to aj v prípade tých, ktorých chce zmeniť. Musím čakať, než sa otvoria „Božiemu vetru“.  

Existuje rast vo vedomostiach skúsenostiach i viere. Tak je to s každým, kto sa má narodiť z Ducha. Musí pomaly rásť. 

Duch skutočne vanie kde a ako chce.

Jedna žena hovorí: Keď som chodila na strednú školu, veľmi som vyčítala Bohu, prečo dopustí takú nespravodlivosť a trápenie. Hrdo som sa hlásila k ateistom. Denne som chodila popri kostole. Raz, neviem prečo, som do neho vošla. Naraz som pocítila pokoj a začala som byť veriaca. Teda, nasmerovala som sa k Bohu. Veď stále potrebujem prehlbovať vieru, získavať vedomosti...

Duch svätý skutočne účinkuje ako a kde chce. V prvom čítaní sme počuli: Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal... Čo povedal? Ako sa spolčia proti Pánu Ježišovi. Ten Duch svätý, všetkých naplnil a smelo hlásali Božie slovo.

Ten Duch môže naplniť i nás, i tých za ktorých sa modlíme.

Turzovka, 13.4.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.