Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nm 21, 4c-9, Flp 2, 6-11, Jn 3, 13-17

Liturgický kalendár určil na 14. september sviatok Povýšenia Svätého kríža. 

Pôvodu tohto sviatku a jeho historickosti sa na základe nájdenia kríža sv. Helenou venujem na inom mieste. Dnes pomeditujme o kríži na základe evanjelia, ktoré je vhodne prevzaté od Jána (3:13-17). Tento úryvok je oslavou víťazstva na kríži. Ukrižovanie je predstavené ako prvý krok nanebovstúpenia k Otcovi a osláveniu Syna. 

Čo znamená kríž v našom živote?

Ježiš hovoril s Nikodémom – učiteľom v Izraeli – a pozval ho, aby otvoril svoje srdce tajomstvu, ktoré presahovalo jeho myslenie a učenie. S nami je to podobné.

Pre nás by mohol byť výsledok uvažovanie vo vete: „Boh ma veľmi miluje." 

Preto je potrebné ísť k Veľkého piatku, kde sa stretávame s utrpením a smrťou Ježiša a s cenou, ktorú zaplatil takou bolestnou stratou života. Dnes, na sviatok Povýšenia svätého kríža, slávime túto veľkú lásku k nám, ktorú nám Ježiš prejavuje svojim utrpením a slávime ju vďakyvzdaním za to, že na nás takto myslel. Nikto nemôže mať väčšiu lásku ako čo urobil Ježiš: je to maximálny prejav lásky.

Naše vďakyvzdanie sa najlepšie prejaví v snahe žiť podľa Ježišových hodnôt a oceniť, že on je naša cesta, naša pravda a náš život.

V našom uctení kríža spočíva základný paradox našej viery v Ježiša Krista. Veríme, že Ježišovo utrpenie nám prinieslo spásu a že sme povolaní prejaviť túto vieru spojením vlastného utrpenia s jeho. Veríme, že tým zachránim svoje utrpenie od nezmyselnosti a že to ešte viac zabráni utrpeniu sveta.

S úžasom hľadíme na hĺbku Božej múdrosti a milosrdenstva. Klaniame sa ukrižovanému Ježišovi a prosíme o hlboký pocit vďačnosti tvárou v tvár tomuto tajomstvu.

V Kristovom kríži je dokonca naša sloboda a zrodenie nového života. Otec nám dal svojho vlastného Syna, aby sme všetci skutočne žili.

Kríž je ikonou veľkej viery, nádeje a lásky. Kým hľadíme a rozjímame o Kristovi na kríži, prosíme Pána, aby láska Vykupiteľa a Uzdravovateľa, objala celý svet. 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.