Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 5, 34-42, Jn 6, 1-15

 V bývalej farnosti som mával katechézy pre deti. Chcel som poukázať na pravé hodnoty a preto som sa ich opýtal čo by si zobral chlapec v džungli, keby našiel kufrík peňazí.

Vôbec neuvažovali nad tým, ale úplne sa pojašili. Kufrík peňazí! Hneď si šuškali, ba až híkali a hlasne hovorili čo by si za ne kúpili. Až keď sa utíšili a opýtal som sa ich čo by si tam chlapec v džungli za peniaze kúpil a ani nevedel čo sú to peniaze, začali uvažovať, žeby si nechal kufrík a peniaze povešal po stromoch, alebo hodil do ohňa.

Rôzne pohľady na hodnoty! Rôzne pohľady na šťastie a radosť. To je samozrejme. Ale, žeby mal niekto radosť z toho, že je bičovaní?! To sme mohli počuť dnes v prvom čítaní o účinkovaní apoštolov.

Veľrada zavolala apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno.

Tešiť sa z potupy a bičovania?! Prečo sa tešili? Apoštoli si uvedomovali, že toto v omnoho väčšej miere za nich vytrpel Pán Ježiš a oni boli vtedy zbabelí. Tešili sa, že mohli pre jeho meno a jeho evanjelium priniesť nejakú obetu, mohli vydať svedectvo!

Kto je to ten Ježiš, pre ktorého sú to schopní? Že napriek bičovaniu a prenasledovaniu neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista, Ježiša. Keby apoštoli už nič iné pre Ježiša neobetovali, už by to bolo na zamyslenie. Svedčí to o tom, že apoštoli sa stretli so Zmŕtvychvstalým, že boli posilnení Duchom svätým.

Svedčí to o tom, že Ježiš bol veľká osobnosť, že z neho išla moc a sila. Ako po zmŕtvychvstaní, tak aj počas jeho verejného účinkovania. Evanjelium nám predstavilo Ježiša v situácii, keď idú za nim veľké zástupy. Len mužov bolo okolo päťtisíc.

A zas tu vidíme iné hodnoty, na aké sme zvyknutí. Počúvať Ježiša je pre nich viac ako hlad, ako sa nasýtiť.

Vy ste prišli sem, lebo stretnutie s Ježišom je pre vás viac ako niečo si robiť v záhrade, pri dome, alebo oddychovať. Priniesli ste tiež nejakú obetu. Nie, nie je taká veľká ako u apoštolov, nie je taká veľká ako u mnohotisícového zástupu, ktorý ide za Ježišom na púšť. Možno dlhé kilometre, zdá sa vyhladovaní... Mnohí ste však prišli s ubolenými kolenami o paličkách a mnohí aj väčšiu vzdialenosť peši.

Bez ohľadu na veľkosť obety, každopádne sa tu pomaly učíme pravým hodnotám. Viem, mnohí sa čudujete, prečo mladí a zdraví neprídu. Aj apoštoli a možno aj člen veľrady Gamaliel sa čudovali prečo bojujú proti Ježišovi. Ale odišli natešení. Tešme sa, že spoznávame hodnotu stretnutia s Ježišom a možno tým „nakazíme“ aj ostatných.

Turzovka, 17.4.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.