Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Kor 4, 7-15, Mt 20, 20-28

Dnes je sviatok svätého Jakuba, jedného z troch, ktorí tvorili Ježišov najbližší okruh.

Pre neho, ako aj ostatných apoštolov, bolo ťažké pochopiť Ježiša a jeho logiku kríža. 

Evanjeliá nepredstavujú apoštolov ako dokonalých, ale ako obyčajných ľudí, ktorí sa snažili prijať Ježišovo učenie. Napriek tomu sa im podarilo s veľkou vernosťou vykonať Ježišov príkaz priniesť evanjelium do celého sveta. 

Ani my nie sme dokonalí, zdá sa nám, že Ježišovo učenie je často ťažké pochopiť a je ťažké ho nasledovať. Rovnako ako Jakub a jeho priatelia, aj my sa napriek svojej krehkosti cítime byť povolaní priniesť Ježiša ostatným, najmä najbližším.

V rôznych podobách číha v našich srdciach pokušenie ovládnuť iných. Toľko energie sa míňa na túto snahu vládnuť iným, dokonca aj pri evanjelizácii. Ježišova výzva je skutočne radikálna: Medzi vami to tak nebude. Pozeráme sa na Ježiša, ktorý prišiel slúžiť a nie aby sa dal obsluhovať, a modlíme sa, aby sme túžili byť vo všetkom ako on.

Ak budeme slúžiť iným, budeme slúžiť samotnému Kristovi a vtedy urobíme evanjelium príťažlivým. A budeme apoštolmi.

Pane, pomôž mi mať pokorný a starostlivý postoj ku všetkým ľuďom, ktorých mi postavíš do cesty, a rozpoznať v nich tvoju milujúcu prítomnosť. Modlím sa o milosť venovať svoj čas bez očakávania, že dostanem niečo na oplátku, s dôverou, že dostanem svoju skutočnú odmenu v tvojom nebeskom kráľovstve.

Turzovka, 25.7.2022

Viac o živote Jakuba apoštola môžete prečítať i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/440-sv-jakub-starsi

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1348-sv-jakub-apostol-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1802-sv-jakub-apostol-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2230-sv-jakub-starsi-ml

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2632-sv-jakub-apostol-20
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.