Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pies 3, 1-4a, alebo 2 Kor 5, 14-17, Jn 20, 1-2. 11-18

LÁSKA KRISTOVA NÁS PODNECUJE... 

Tieto slová najkrajšie zapadnú do dnešného sviatku svätej Márie Magdalény. Pre Korinťanov ich napísal svätý Pavol, kedysi prenasledovateľ Ježiša Krista.

Magdaléna – kedysi hriešnica – je mu príbuznou dušou. Obaja boli v minulosti nepriatelia Krista; po obrátení najväčší horlivci, najžeravejší v láske.

Cesta k svätosti môže viesť aj hriechom, aj nenávisťou, odporom – ak sa rázne odvrhnú. Rovnako Pavlovi ako i Magdaléne sal si sa ty, Ježiš všetkým! Po obrátení jedinou, ale i poslednou láskou.

Koľko útechy, nádeje a odvahy sála z týchto milovníkov tvojich pre duše, ktoré sa teraz... dnes... úprimne rozhodnú ísť za tebou! Ku tebe, Ježiš – Učiteľ, nikdy nie je neskoro!

Paul Claudel kladie do úst malomocnej Violény v Zvestovaní: „Kto raz priloží pery ku kalichu, už ich neodtiahne podľa svojej ľúbosti, kým obsah nevypije do dna!“

Kto sa raz stretol s tebou – je jedno, či na koni na ceste do Damasku, či v hriešnej nádhere: keď ty si plne pohliadol, zavolal naň, ten sa už viac sotva môže odtiahnuť od teba. Stávaš sa jeho podnecovateľom, jeho hybnou silou, kým sa celkom nestrávi. V tebe, Ježiš, sa každý stáva novým stvorením, novou fakľou, od ktorej sa zapaľuje ďalšia.

Ty sám zabúdaš na minulosť, si jedinečný v milosrdenstve, a hriešneho človeka vzkriesiš vo svätca aj z hniloby a z hrobu.

Či si to nádherne nevyjadril sestre Konzoláte Betrone (Srdce Ježišovo hovorí svetu), keď pri večernej adorácii si žiadal:

„Konzoláta, daruj mi dnes svoje hriechy!“ V prekvapení sa vzmohla iba na zvláštnu odpoveď: „Pane, ja som ich zabudla“.

Ty, Pane, zavalíš ju vtedy svojim božským milosrdenstvom: „Čo teraz, ja som tiež zabudol“.

To si ty, jedinečný Uchvatiteľ ľudských sŕdc. Stačí, že človek ti úprimne daruje, čo má: svätosť i hriešnosť; len nech sa Tebe daruje! Ty už vieš čo ďalej!

Svätca podnietiš ešte k väčšej svätosti, hriešnika k dokonalému obratu v živote! Len tak si vieme a môžeme vysvetliť svätcov veľkej lásky a minulosti i z našich čias.

Len tak si vieme vysvetliť veľké turičné hnutie dnes vo svete. Tvoj Blesk - Svätý Duch, oheň a sila, ktorým si pretvoril bojkov na apoštolov a mučeníkov! Slabé panny na bojovníkov ak Jana z Arcu. Deti na vyznávačov oko Tarzícia alebo Paľka z Palárikova.

Ježiš-Uchvatiteľ, zmocnil si sa i mňa. Už sa nemôžem odtiahnuť od teba, kým obsah tvojho kalicha nevypijem do dna!

Si úchvatný v milosrdenstve, ktorým si zahalil aj takú slabú dušu, ako je moja.

Ďakujem ti láskou tvojej nepoškvrnenej Matky; ďakujem ti láskou apoštola národov i svätice dnešného dňa, ktorej žiar lásky nemohli uhasiť ani mnohé vody.

Dnes

Panenstvo mysle: Nič len Ty! Všetko v tebe!

Panenstvo srdca: Nikto len Ty, Všetko pre teba!

Ustavičnosť úkonu lásky: „Ježiš, Mária, Jozef, milujem vás, zachráňte duše“ – ako znelka dňa.

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými

 Viac o dnešnej svätici nájdete na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/443-sv-maria-magdalena

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1352-sv-maria-magdalena-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2227-sv-maria-magdalena-19 

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2629-sv-maria-magdalena-b

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3076-sv-maria-magdalena-ml
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.