Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jer 2,1-3. 7-8. 12-13, Mt 13, 10-17

Evanjelista Matúš nám nielen odovzdal Ježišovo podobenstvo, ale ponúka nám aj aktualizáciu pre náš život.

Podobenstvo je tak katechézou pre obrátených. Vysvetlenie je určené aj veriacim a trvá na potrebe vnútorného prijatia, aby počuté Slovo bolo pochopené a prinášalo ovocie. Najdôležitejšie dispozície pre nasledovanie Ježiša sú otvorenosť a citlivosť voči hodnotám Božieho kráľovstva, odvaha tvárou v tvár prenasledovaniu, stálosť či vytrvalosť, odpor voči zlému duchu a vnútorná sloboda.

Tajomstvo porozumenia alebo nepochopenia má korene vo vzťahu k Bohu. Vidno to z nasledujúceho: Ježiš im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané.

Tajomstvá sú poznateľné iba pomocou určitého svetla, ktoré pochádza od Boha. Starí teológovia to volali „milosť Božia“.

Je tu spojenie pojmov vedieť a veriť. 

Vedieť – porozumieť podobenstvu.

Veriť - hlavne dôvera, ktorá je úplne vložená do Ježišovej osoby. Veriť znamená dôverovať Ježišovi.

Učeníci sú povolaní, aby plne poznali „tajomstvá nebeského kráľovstva“, teda Boží plán s ľudstvom, ktorý zjavil sám Ježiš prostredníctvom svojich podobenstiev.

Pozorovanie: kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má, opisuje paradoxnú dynamiku zjavenia. Učeníci práve preto, že nasledujú Ježiša, môžu ho stále hlbšie spoznávať; naopak, zástupy, ktoré sa nerozhodli pre Ježiša, sa stále viac vzďaľujú logike Kráľovstva.

Turzovka, 21.7.2022

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1354-stvrtok-15-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1796-stvrtok-15-tyzdna-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2222-stvrtok-15-tyzdna-19l
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.