Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kr 21, 17-29, Mt 5, 43-48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘

Je niekde v Starom zákone napísane, že máme nenávidieť svojho nepriateľa?

Najskôr poďme k prvej časti myšlienky:

Milovať budeš svojho blížneho je v 3. Mojžišovej knihe 19:18 je: „Nepomstí sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého!“

A čo druhá časť nenávidieť svojho nepriateľa?

Mojžiš v Deuteronómiu 23:3-6 však nepriamo učil nenávidieť nepriateľa, ktorý im škodil. Spomínajú sa Ammončania a Moabčania. Boli to potomkovia Lóta, ktorí nepomohli Izraelitom jedlom ani vodou v čase návratu z Egyptského otroctva, ale radšej sa ich snažili prekliať tým, že najali proroka Baláma. Z tohto dôvodu je Izraelu prikázané, aby nikdy nekonal pre ich blaho. Deuteronómium 23:6 hovorí: „Nikdy s nimi neuzavrieš pokoj, ani im nedožičíš šťastia všetky svoje dni svojho života až naveky..“ 

Čo na to Pán Ježiš?

Počuli sme jeho slová: Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

Deti zvyčajne napodobňujú svojich rodičov. Ako my môžeme nasledovať Nebeského otca?

Milovať nepriateľov nie je o citoch, ale o skutkoch, ktoré blížnym prospievajú

Láska nie je len emócia alebo vnútorný zámer, ktorý neprináša ovocie dobrých skutkoch. Veď Ježiš nás učí, že strom sa pozná po ovocí (Matúš 7:20; 12:33-34). Ak niekoho milujeme, prejaví sa to v našich skutkoch; ako sa k nim správame.

Aktualizujme si Ježišovu požiadavku!

– Keď Ježiš hovorí: „milujte svojich nepriateľov“, možno to parafrázovať, neubližujte, ale starajte sa o svojich nepriateľov a robte im dobre. Toto je láska.

– Keď hovorí: „modli sa za tých, čo ťa prenasledujú,“ možno to parafrázovať, pros Boha, aby bol milosrdný a požehnal tých, čo ťa prenasledujú.

– Keď hovorí o príklade Otca, ukazuje nám, že Boh sýti svojich nepriateľov, a tak aj my máme sýtiť svojich nepriateľov.

– Keď hovorí nebuďte ako pohania, ktorí pozdravujú iba ľudí zo svojej vlastnej skupiny, ukazuje nám, aby sme všetkých ľudí požehnali pozdravom „pokoj“ alebo „šalom“, čo bolo štandardné židovské požehnanie, želanie blaha a pokoja.

Ako vedľajšiu poznámku si všimnite kontrast v týchto posledných dvoch príkladoch sýtenia a žehnania nepriateľov s Mojžišom v Deuteronómiu 23:

Ammončania a Moabčania nedali Izraelu jedlo. Namiesto toho, aby sme to isté vrátili, ako prikázal Mojžiš, máme sýtiť svojich nepriateľov.

Ammončania a Moabčania sa snažili prekliať Izrael. Namiesto toho, aby sme odplácali škodou za škodu, máme žehnať našim nepriateľom.

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 14.6.2022

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/285-utorok-11-tyzdna

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/783-utorok-11-tyzdna-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1323-utorok-11-tyzdna-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1763-utorok-11-tyzdna-4

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2187-utorok-11-tyzdna-19
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.